Thurø Sejlklub

Prisliste for klubbens medlemmer:

 

Medlemskab:
Senior medlem                       fra 26. år                                    kr. 550,00
Ungdom/Junior                       til og med 25 år                          kr. 425,00
Sejl & Studér                                                                             kr. 425,00
Familiemedlem     2 v. samt alle hjemmeb. børn u/26 år.          kr. 1.100,00

Klubstander:                         kr. 50,00

Udlån af klubhuset Egely:
Pr. dag                  kr. 1.000,00
2 dage                  kr. 1.500,00
3 dage                  kr. 2.000,00

Havnen:
Gæster                  kr. 150,00 pr. døgn – 3 døgn kr. 375,00 incl. El
Bad                       kr. 10,00 (4 min)

Fastliggere (2021 priser)
Plads ved broen:   kr. 70,00 pr. kvm   (længde x bredde indeksreguleres årligt)   Mindstepris = 800 kr.

Som fastligger betales 5000 kr. i indskud.

Gebyr for ikke af benytte retten til broplads.   kr. 400,00
El pr. broplads ved større forbrug                   kr. 250,00

Henstå på havnearealet om vinteren :    Kr. 35,00 pr. kvm (længde x bredde indeksreguleres årligt)

Vinterplads ved broerne. 15. nov – 1. April  Kr. 35,00

Brug af mastekran:

Medlemmer gratis.   Ikke medlem  100 kr.

Indtægter under vore udvalg

Aktivitetsudvalg:
Deltage på vor lokale aften kapsejlads            kr 200,00 årligt
Deltagelse på Kapsejladsen Øhavet Rundt     ca. kr. 350,-

Pigeudvalg:
Brug af klubbens både                                     kr. 0,00

Bladudvalg:
Annoncører i Gambøtposten:
1/1 side kr. 4.125,-
1/2 side kr. 2.375,-
1/3 side kr. 2.000,-
1/4 side kr. 1.500,-

J70: 

På hjemmesiden under fanen J70 findes til hver en tid de aktuelle priser. 

Juniorer/ungdomsudvalg:
Årlig leje af en af klubbens både                      kr. 0,00

Optimisterne:
Årlig leje af klubbens både                               kr. 0,00

Klubbens Både:
Bådene kan bruges af medlemmerne når der ikke sker klubmæssige aktiviteter:

 

806-eren

Sæsonkort                            kr. 750,00

Dagsture o/4 timer                kr. 150,00 pr. person, ikke medlem af TSK             kr. 200,00

Dagsture u/4 timer                kr. 75,00 pr. person, ikke medlem af TSK               kr. 100,00

Ferieture i skoleferien pr. uge med sæsonkort                                                     kr. 1.500,00

Ferieture i skoleferien uden sæsonkort                                                                kr. 2.500,00

Ferieture i skoleferien for juniorsejlere                                                                 kr. 700,00

Weekend med sæsonkort                                                                                     kr. 400,00 pr. båd

Weekend uden sæsonkort                                                                                    kr. 700,00 pr. båd