Thurø Sejlklub

Der indkaldes tll ekstraordinær generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19.00 i Egely 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Der vil være være behandling af forslag til parkeringsregler efter vedtægternes §10 og forslag til vedtægtsændring til behandling efter vedtægternes §17.

 

Forslagene lægges på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Bestyrelsen