Thurø Sejlklub

 

Hvad og hvem er ungdomsafdelingen:

I Thurø sejlklubs ungdomsafdeling er der plads til sejlere på alle niveauer. Det vigtigste er socialt samvær og glade sejlere.

Børnene skal være 8 år før de kan starte som sejlere i Thurø sejlklub.

 

Træningsaftener:

Vi træner tirsdag og torsdag, og sejler 1 – 2 timer. Træningen starter med skippermøde for alle sejlere. Her får børnene information om hvad programmet er for træningen. Nybegyndere træner alene torsdag det første år og starter træningen kl. 16.30.

For de mindre børn er der mulighed for deltagelse i vores Krabbeklub, som er et vandtilvænningshold. Her er der masser af sjov og ballade, hvor man får snuset til sejlerlivet og livet på havnen på en god og tryg måde.

Sejlere der har sejlet 2 år eller mere holder skippermøde kl. 18.00 og tager på vandet umiddelbart derefter.

I forbindelse med træning er der tilbud om spisning fra kl. 17.00. Spisning er for hele familien og koster 30 kr. pr. person per spisning. Typisk serveres pasta med kødsovs. Der spises i flere hold alt efter træningstider.

Er vejret ikke til at gå på vandet har trænerne et alternativt program med teori og socialt samvær. Det er derfor vigtigt at komme selvom vejret hjemmefra ikke lige er til sejlads.

 

Forældrenes rolle:

For at kunne eksistere som klub er det nødvendigt, at I som forældre hjælper med de praktiske opgaver. Det gælder både på træningsaftener og ved arrangementer. Det forventes, at forældrene er på havnen hele tiden mens deres barn er i krabbeklub eller træner på vandet. 

 

Tørnvagt:

Tørnvagten går på skift mellem sejlernes forældre. Der er tørnvagt for hjælp til isætning af følgebåde, brovagt og madtjansen, der består i at varme kødsovs, koge pasta, stille det frem og gøre bakstørn.

 

Sikkerhed:

Når man færdes i klubben skal alle børn have redningsveste på når de færdes på broerne. Alle der går på vandet, også forældre i følgebåde skal have redningsvest på.

Vi har op til 5 følgebåde i vandet på træningsaftenerne. Heri sejler trænerne og forældre som har lyst til at komme på vandet og følge træningen lidt tættere. Børnene må ikke sendes på vandet før følgebådene er klar til at tage sig af dem. De ligger tæt på børnene og kan hurtigt komme til hjælp eller undsætning.

Det er også en del af sikkerheden at kæntre under kontrollerede forhold og lære at komme op i jollen igen og få den tømt for vand. Dette trænes tit, så det til sidst bliver en rutine.

De første gange dit barn er på vandet, kan det være en stor og grænseoverskridende oplevelse. Det at man er alene i jollen og skal prøve at få den til at sejle, kræver at du som forældre er i nærheden.

 

Påklædning:

Det er vigtigt dit barn som sejler føler sig godt tilpas og er klædt på efter vind- og vejrforholdene. Det er altid koldere ude på vandet end det er på land.

Det er også en del af sikkerheden ikke at fryse på vandet. I starten er det fint med varmt og vindtæt tøj så som regntøj og gummistøvler/sko. Hvis interessen varer ved, kommer der efterhånden et ønske om at investere i bedre sejlertøj, våd – eller tørdragt o. lign.

Vi anbefaler, at du snakker med nogle af de mere erfarne forældre om hvad der er nødvendigt. Nogle gange kan man også være heldig der er noget brugt til salg. Det er vigtigt at medbringe skiftetøj og et håndklæde, hvis man skulle være uheldig at man er blevet våd.

 

Lån af jolle:

Jollerne i klubben bliver tildelt i starten af sæsonen af trænerne. Det betyder at dit barn så vidt muligt kommer til at sejle i den samme jolle hver gang.

Det koster kr. 1050,00 at låne en jolle pr sæson – i prisen er omkostninger til træner og andre faciliteter også indregnet. Hertil kommer klubkontingentet for medlemskab af klubben.  Der skal passes godt på udstyret. I som forældre er ansvarlige for at gennemgå sikkerhedsudstyret i jollen hver gang båden rigges til og indtil jeres barn selv kan håndtere udstyret. Er man erfaren sejler, der træner både tirsdag og torsdag, koster det pr sæson kr.1.350,00. Sejlere med egne joller koster kr.300,00 pr sæson og krabberne betaler også kr.300,00 pr sæson. Betalingen sker ved sæsonstart.

Sejlsport Sydfyn er et træningsfælleskab for storjollesejlere (Laser og E-joller) i de Sydfynske klubber. Storjollegruppen træner i Svendborg Sund Sejlklub og træner mandag og onsdag med start kl. 17.00. Det koster kr. 1500,00 at låne en laserjolle pr. sæson plus kontingent til Thurøbund Sejlklub.

 

Indmelding:

Der er lukket for tilmelding for sæsonen 20/21, men I er velkommen til at skrive til ungdom (ungdom@thuroesejlklub.dk) hvis man vil skrives på venteliste til næste sæson med start maj 2021.

Angiv barnets navn, adresse, fødselsdag, navn på forældre, mobil nr. på begge forældre og e-mailadresse. Så vil vi se om der er plads på et af holdene til dit barn.

Vi kommunikerer primært via vores facebookgruppe ”TSK ungdom”. Husk også at melde jer på her.

Vi glæder os til rigtig mange dejlige timer sammen med jeres barn og jer som forældre.

 

Kontaktinformation i Thurø sejlklub:

Thurø sejlklub “Egely”, Gambøtvej 25, Thurø,5700 Svendborg

hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk

Ungdomsafdelingen:

Kontakt ungdomsafdelingen på ungdom@thuroesejlklub.dk