Thurø Sejlklub

 

Hvad og hvem er ungdomsafdelingen:

Vi har i Thurø sejlklubs ungdomsafdeling plads til sejlere på alle niveauer. Det vigtigste er socialt samvær og glade sejlere.

Børnene skal være 8 år før de kan starte som sejlere i Thurø sejlklub.

 

Træningsaftener:

Vi træner tirsdag og torsdag. Træningen starter med skippermøde for alle sejlere. Her får børnene information om hvad programmet er for træningen. Vi sejler 1 – 2 timer og afslutter ca. kl. 20.00. Nybegyndere træner alene torsdag det første år og starter træningen kl. 16.30.

For børn mellem 6 og 8  år er der mulighed for deltagelse i vores Krabbeklub, som er et vandtilvænningshold for mindre børn. Her er der masser af sjov og ballade.

Sejlere der har sejlet 2 år eller mere holder skippermøde kl. 17.30 og tager på vandet umiddelbart derefter.

Inden træning er der tilbud om spisning fra kl. 17.00. Spisning er for hele familien og koster 25 kr. pr. person per spisning. Se hvordan det fungerer på siden om madordning. Maden består af rugbrød og hvad der til hører. Nogle gange også andre ting. Nye sejlere får mulighed for at spise efter træningen.

Er vejret ikke til at gå på vandet har trænerne et alternativt program med teori og socialt samvær. Det er derfor vigtigt at komme selvom vejret hjemmefra ikke lige er til sejlads.

 

Forældrenes rolle:

For at kunne eksistere som klub er det nødvendigt, at I som forældre hjælper med de praktiske opgaver. Det gælder både på træningsaftener og ved arrangementer.

 

Tørnvagt:

Der laves en tørnvagtlister som hænges op, de findes også på hjemmesiden. Tørnvagten går på skift mellem sejlernes forældre. Der er tørnvagt for hjælp til isætning af følgebåde, brovagt og medbringe mad + gøre det klar.

 

Sikkerhed:

Når man færdes i klubben skal alle børn have redningsveste på når de færdes på broerne. Alle der går på vandet, også forældre i følgebåde skal have redningsvest på.

Vi har op til 5 følgebåde i vandet på træningsaftenerne. Heri sejler trænerne og måske forældre som har lyst til at komme på vandet og følge træningen lidt tættere. Børnene må ikke sendes på vandet før følgebådene er klar til at tage sig af dem. De ligger tæt på børnene og kan hurtigt komme til hjælp eller undsætning.

Det er også en del af sikkerheden at kæntre under kontrollerede forhold og lære at komme op i jollen igen og få den tømt for vand. Dette trænes tit, så det til sidst bliver en rutine.

De første gange dit barn er på vandet, kan det være en stor og grænseoverskridende oplevelse. Det at man er alene i jollen og skal prøve at få den til at sejle, kræver at du som forældre er i nærheden.

 

Påklædning:

Det er vigtigt dit barn som sejler føler sig godt tilpas og er klædt på efter vind- og vejrforholdene. Det er altid koldere ude på vandet end det er på land.

Det er også en del af sikkerheden ikke at fryse på vandet. I starten er det fint med varmt og vindtæt tøj så som regntøj og gummistøvler/sko. Hvis interessen varer ved, kommer der efterhånden et ønske om at investere i bedre sejlertøj, våd – eller tørdragt o. lign.

Vi anbefaler, at du snakker med nogle af de mere erfarne forældre om hvad der er nødvendigt. Nogle gange kan man også være heldig der er noget brugt til salg. Det er vigtigt at medbringe skiftetøj og et håndklæde, hvis man skulle være uheldig at man er blevet våd. Vi forsøger også at lave loppemarked et par gange i løbet af sæsonen, hvor man kan være heldig at købe noget brugt sejlertøj.

 

Lån af jolle:

Jollerne i klubben bliver tildelt i starten af sæsonen af den som er ansvarlig for jollerne. Det betyder at dit barn så vidt muligt kommer til at sejle i den samme jolle hver gang.

Det koster kr. 850,00 at låne en jolle og et sejl. Hertil kommer klubkontingentet for medlemskab af klubben.  Der skal passes godt på udstyret. I som forældre er ansvarlige for at gennemgå sikkerhedsudstyret i jollen hver gang båden rigges til og indtil jeres barn selv kan håndtere udstyret.

 

Gule veste:

I vil på træningsaftenerne se nogle voksne i gule veste. Det er personer fra forældrekredsen omkring ungdomsafdelingen. Dem skal I endelig bare spørge hvis der er noget som I er i tvivl om. Forældre med gule veste har også en opgave på træningsaftenen.

 

Indmelding:

De første 3 – 4 gange er “prøvegange” hvor man kan finde ud af om sejlads er noget for ens barn. Herefter melder man sig ind i klubben. Dette gøres via klubbens hjemmeside.

For at vi kan holde styr på alle børn og få alle med på maillister m.v. er det vigtigt at I allerede efter 1. gang til sejlads sender en mail til Ungdomslederen for ungdomsafdelingen, Thomas Nielsen på nedenstående mailadresse. Den skal indeholde følgende:

Barnets navn, Adresse, Fødselsdag, Navn på forældre og adresser samt mobil nr. på begge forældre, E-mailadresse og hjemnummer

Vi kommunikerer primært via vores facebookgruppe TSK ungdom og optimist. Husk også at melde jer på her.

Vi glæder os til rigtig mange dejlige timer sammen med jeres barn og jer som forældre.

 

Kontaktinformation i Thurø sejlklub:

Thurø sejlklub “Egely”, Gambøtvej 25, Thurø,5700 Svendborg

hjemmeside: www.thuroesejlklub.dk

Ungdomsafdelingen:

Kontakt ungdomsafdelingen på ungdom@thuroesejlklub.dk