Thurø Sejlklub

Vi er sikre på der er mange som kan have glæde af informationen som vi sender ud til nye medlemmer, da tingene jo hele tiden ændrer sig. Så hermed velkomstbrevet til jer alle med nyttig information. Bemærk også mulighederne omkring tilvalg af nyhedsbreve, hvis du ikke allerede har taget stilling til hvilke afdelingen du ønsker nyhedsbreve fra.

 

Tak for din indmeldelse i Thurø Sejlklub. Vi er glade for, at du har lyst til at være en del af fællesskabet.

 

Klubbens formål er at dyrke sejlsport og andre vandrelaterede aktiviteter med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben og udbrede kendskabet til denne idræt.

 

Klubbens kultur er bygget op omkring at vores medlemmer tager del i det frivillige arbejde i klubben. Vi forsøger at holder vores priser på et fair niveau, det betyder at næsten alle opgaver i klubben løses af frivillige kræfter. Det håber vi også, at du vil tage del i.

 

Klubbens vedtægter kan ses på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”.

Broreglement og pladsreglement kan ses på hjemmesiden under ”Havn”.

 

Indbetalingskort til kontingent fremsendes på mail.

 

Klubbladet Gambøt Posten udkommer 4 gange om året. Du vil modtage bladet elektronisk. Bladet er også altid tilgængeligt på hjemmesiden og kan også læses der.

 

På klubbens hjemmeside www.thuroesejlklub.dk kan du orientere dig om, hvad der sker i klubben. Her kan du også finde navne på bestyrelse og udvalgsmedlemmer.

 

Alle klubbens afdelinger har facebookgrupper hvor rigtig meget information og kommunikation til vores medlemmer foregår. Alt efter interesse kan du bede om medlemskab af følgende facebookgrupper:

 

TSK ungdom

TSK Blue People

TSK pigesejler

TSK livskvalitet gennem fællesskab

TSK E-sejlads

TSK vinterbadning/sauna

Thurø Sejlklub J70 intern

Sejl og Studer – Svendborg

Vores Facebookside hedder Thurø Sejlklub.

Det bemærkes at klubben også tilbyder handicapsejllads.

 

For at logge ind på klubbens hjemmeside, skal du bruge dit medlemsnr. eller din E-mail som brugernavn, og dit password er xxxxxx. Du kan ændre dit password, når du er logget ind på hjemmesiden. Har du glemt dit password kan du bede om et nyt via hjemmesiden. Du har brug for at logge ind, hvis du skal booke klubhuset Egely eller du skal til og fravælge nyhedsbreve fra klubben.

 

Det er vigtigt du logger ind og forholder dig til hvilke nyhedsbreve du vil modtage. Her kommer meget nyttig information til vores medlemmer.

 

Du finder vedlagt en oversigt over de ugentlige aktiviteter i Thurø sejlklub.

 

Hvis du ændrer adresse, får ny E-mail eller nyt telefonnummer er det vigtigt, at du skriver til undertegnede, således at vi kan få opdateret dine data.

 

 

Med sejlerhilsen

Thurø Sejlklub

 

Mette Christoffersen

Sekretær/medlemsadministrator

E-mail: sekretaer@thuroesejlklub.dk

 

Ugens aktiviteter

 

Bestyrelsen