Thurø Sejlklub

Glædelig 3. søndag i advent. Nu kun 1 uge til juleaften. De sidste ting skal lige på plads her de sidste dage op mod jul, inden julefreden kan sænke sig.

 

Du indkaldes til klubbens generalforsamling. Det bliver i år søndag den 28. januar 2024. Der vil være morgenbrød fra kl. 9.30 og selve generalforsamlingen starter kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Egely.

 

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på klubbens generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer til generalforsamlingen.

 

Vores formand Ib Oldrup, som har været formand gennem de seneste 15 år er på valg i 2024 og han ønsker ikke at genopstille. Ib har gennem mange, mange år ydet en kæmpe indsats for sejlklubben og været en fantastisk formand for os. En KÆMPE tak for din helt uvurderlige indsats Ib.  Du har styret os sikkert gennem både blæsevejr og smult vande. Det betyder, at klubben skal vælge en ny formand på generalforsamlingen.  

 

Der har været afholdt årsmøde i alle afdelingerne i klubben. Du kan læse årsberetningerne i næste nummer af Gambøtposten. Der er deadline til næste nummer af Gambøtposten den 24. december.

 

I sidste uge har vi afholdt budgetmøde med alle de økonomiansvarlige fra udvalgene.  Det var en super aften, som igen viste et stort engagement og ansvarlighed for klubbens økonomi.

 

Tak til alle jer som har ydet en frivillig indsat for sejlklubben i 2023. Det er der heldigvis rigtig mange der gør – uden jer ingen sejlklub.

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår.

 

Mange julehilsner fra Bestyrelsen