Thurø Sejlklub

Kære medlemmer af Thurø Sejlklub.

 

Byggeriet på værftsgrunden i Gambøt er efter langt tilløb gået i gang efter at Svendborg Kommune har meddelt en række dispensationer fra lokalplanen og endeligt har givet byggetilladelse. Bestyrelsen har fulgt processen tæt, og har naturligvis budt ind og forfulgt muligheden for dialog med Svendborg Kommune og bygherre, når det har været muligt. Desværre har Svendborg Kommune administrativt og ubegrundet afgjort, at Thurø Sejlklub ikke er part i sagen og derfor ikke har høringsret. Dermed er vi kun sporadisk blevet orienteret om sagen udvikling, når kommunen har fundet det nødvendigt. Det er vi i bestyrelsen selvsagt frustrerede over og derfor har bestyrelsen taget initiativ til et møde med Borgmester Bo Hansen og 1. Viceborgmester Henrik Nielsen. Møde blev afholdt på borgmesterkontoret d.4/7-23, hvor vi forelagde vores tre mest presserende problemstillinger som følge af byggeriet:

 

  1. Det er stærkt problematisk, at vi ikke må parkere på vores nye P-plads på Gambøtvej, når nu kommunen har sløjfet alle P-pladser i rabatten på Gambøtvej. Vi må først parkere på grunden, når der er plantet en hæk ind mod naboerne og det kan vi først gøre til efteråret pga. tørken.
  1. Den kommende lysregulering bevirker, at muligheden for af- og pålæsning ved Egely permanent sløjfes og ulovliggøres. Dette vil betyde, at handicappede eller dårligt gående ikke kan benytte klubhuset fremover. Dertil kommer at af- og pålæsning af varer, mad m.v. besværliggøres voldsomt. Sejlklubben har i forlængelse heraf søgt rådgivning hos Dansk Handicap Forbund.
  1. Ved bunden af Gambøtvej hæves vejen ind mod Thurinerhusene således, at der kommer et fald på 70-100 cm ned mod grusvejen til sejlklubbens arealer ved Havnehuset. Dette umuliggør kørsel med fx bådtrailer og er helt uacceptabelt

Borgmester Bo Hansen lyttede til vores pointer og lovede at indkalde til et møde med bygherre, repræsentanter fra forvaltningen og sejlklubbens bestyrelse for at se på løsningsmuligheder. Mødet er berammet til afholdelse d.8.august 2023. Desværre er det ret sent i forhold til generne fra byggeriet, men dog positivt, at nogen i Svendborg Kommune endeligt lytter til vores problemstilling. Det er faktisk første gang i forløbet, at kommunen tager vores henvendelser seriøst i stedet for udelukkende at fokusere på bygherres ønsker og behov i sagen, hvor der opføres et lille antal boliger til ganske få mennesker. Tak til Henrik Nielsen og til Bo Hansen for det. Nu håber vi på et frugtbart møde, der afføder langtidsholdbare løsninger til gavn for vores 82 år gamle sejlklubs 7-800 medlemmer. Og at det ikke er for sent at gå dialogens vej. Bestyrelsen følger udviklingen tæt og er ved at forberede næste skridt i samarbejde med såvel Dansk Handicap Forbund og en specialiseret advokat, hvis mødet d.8.august ikke løser vores udfordringer.

 

Bestyrelsen