Thurø Sejlklub

Det er blevet efterår og meget vådt.

 

Det betyder ikke at sejlklubben er gået i stå – tværtimod.

 

Der er fuld gang i afholdelse af årsmøder. Der arbejdes på højtryk med vores parkeringsplads, der udarbejdes budgetter for 2024, J70’erne og ungdom sejler selvfølgelig stadig. Saunaen har taget hul på sin sæson.

 

Budgetmødet bliver i år den 13. december, nærmere information følger.

 

Der er blevet nedsat et parkeringsudvalg som varslet i sidste nyhedsbrev. Udvalget består nu af Ib Oldrup, Bjerne Sørensen, Mette Christoffersen, Karsten Krat, Bjarne Huusfeldt, John Runge, Pia Strandhauge og Poul Erik Madsen. Udvalget kommet til at lægge som et underudvalg direkte under bestyrelsen i første omgang.

 

I parkeringsudvalget arbejdes der med beplantning, beskæring af eksisterende hæk og træer, adgangsforhold til pladsen og ikke mindst reglement for parkering. I vil selvfølgelig høre nærmere omkring reglement når det hele bliver mere konkret. Der bliver en arbejdsdag forventeligt ultimo november i forhold til plantning af hæk m.v.

 

Sejlklubben havde klaget til planklagenævnet i forbindelse med, at vi mener vi burde have været part i sagen omkring lysregulering m.v. på Gambøtvej. Desværre har vi ikke fået medhold i vores klage. Vi arbejder stadig på en løsning med kommunen så vi også fremadrettet kan standse ved Egely.

 

Så er der sket det fantastiske, at SEF fonden har bevilget kr. 200.000 til helhedsplanen til etablering af miljørigtig spuleplads på 300m2. Det er intet mindre end fantastisk med endnu en flot opbakning fra en lokal fond. TAK for det.

 

Formålet med helhedsplanen er jo at styrke og ruste Thurø Sejlklub til fremtiden. Vi mangler virkelig plads, vi har et nedslidt bolværk og en undermineret plads, vores dejlige klubhus Egely vil inden for overskuelig fremtid komme til at trænge til en seriøs makeover. Vi er derfor nødt til at skulle foretage nogle store investeringer i de år der kommer. Med helhedsplanen kan vi søge fonde til realisering af vores planer. I bestyrelsen mener vi, at det vil være at udvise rettidig omhu.

 

Vi skal jo helst kunne aflevere sejlklubben i mindst lige så god stand som vi modtog den. Den skal kunne holde til mange generationer fremover også.

 

Der vil blive arbejdet med en beredskabsplan i tilfælde af højvande. Husudvalg og Broudvalg er sat på denne opgave.

 

Bestyrelsen