Thurø Sejlklub

Handicapsejlads i Thurø sejlklub

Thurø Sejlklub har haft handicapsejlads på programmet siden 1990.

Siden er klubbens handicapfaciliter udbygget så klubben idag fremstår med gode adgangs-toilet og sejlerforhold.

Klubben råder over: 2 mini 12-meterbåde til enkeltpersoner.

3 Olsen Twin både til 2 personer(1 handicappet og 1 hjælper).

Der sejles fast med hjælpere onsdag fra ca kl 15.00,

andre tider kan evt. aftales.

Erling Justesen

Handicapudvalget, tlf 42 13 19 78, mail handicap@thuroesejlklub.dk