Thurø Sejlklub

Vi har afholdt møde med kommunen den 8. august. Vi havde et godt møde hvor vi fik diskuteret vores bekymringer omkring adgang til Egely og hævning af vejen i forbindelse med højvandssikring til Thurinerhusene. Der bliver lavet et møde hvor både TSK, kommunen og Thurinerhusene deltager i forbindelse med højvandssikringen. Vores mål er naturligvis fortsat at sikre adgang til og fra klubben for biler med trailere. Vi håber også på en fornuftig løsning omkring adgangen til Egely, men endnu har vi ikke nogen endelige svar på nogen af delene.

 

Vores nye aktivitetsplads (P-plads) er taget i brug og den har vi allerede meget glæde af. Vi skal have fundet løsning på skiltning og hvordan reglerne for parkering skal være. Til det formål nedsættes et udvalg på 5-7 personer. Fra bestyrelsen deltager Ib Oldrup og Bjerne Sørensen. Desuden deltager Karsten Krat. Vi søger derfor 3-4 personer som kunne tænke sig at være med i udvalget. Skriv til Mette Christoffersen på mail sekretaer@thuroesejlklub hvis du vil deltage i det spændende arbejde omkring anvendelsen af pladsen.

 

Vi var inviteret til Åben byggeplads hos Thurinerhusene tirsdag den 22. august. Det var muligt at stille spørgsmål til projektet. De forventer at holde rejsegilde ved juletid og i august/september 2024 forventer de at beboerne flytter ind i husene.

 

I efteråret 2023 bliver der igen en opfølgningsrunde med klubudvikling sammen med Henning Hansen, som vi jo har været i dialog med af flere omgange.

 

Vores fantastiske” Ø-havet rundt” løber af stablen i denne weekend, igen en masse frivillige som er med til at løfte opgaven – tak for det.

 

Første weekend i september afholder ungdomsafdelingen deres stævne Skipper Pipes Cup. Der bliver masser af aktivitet i havnen de næste 2 weekender.

 

Vi håber alle har haft en dejlig sommer med sejlads, stævner og hygge. Det har været god dansk sommer i år, men det har jo også sin charme.

 

Bestyrelsen