Thurø Sejlklub

Nyhedsbrev Thurø Sejlklub august 2022

 

Der er blevet drømt og tænkt store tanker i løbet af det sidste ¾ år i Thurø Sejlklub. Det hele kulminerede den 18. august hvor Niels Janus fra Graaa arkitekter i Odense kunne fremlægge klubbens helhedsplan for ca. 70 tilhørere i Egely. Desværre deltog under 10% af vores medlemmer i fremlæggelsen. Der havde været plads til flere  🙂 

 

Det var en super god og meget informativ aften Egely, hvor Niels Janus formåede at delagtiggøre alle de fremmødte i denne fantastiske plan.

 

Det gode er, at Helhedsplanen nu også er præsenteret i Havnehuset hvor der står 3 meget flotte tegninger af hele projektet, som det er tænkt i sin helhed. Vi håber meget, du vil tage dig tid til at gå forbi Havnehuset og kigge på projektet og de mange spændende elementer der er i det.

 

Helhedsplanen er kommet i stand efter flere møder, hvor alle udvalg i klubben har været involveret. Alle udvalg er kommet med deres ønsker og behov i forhold til hvordan de gerne vil bruge vores fælles klub både nu og i fremtiden. På alle møder har arkitekt Niels Janus deltaget. Han har lyttet og suget til sig i forhold til de ideer og input der er kommet på bordet.

 

Blot for at nævne nogle enkelte af de mange ideer, har det været et ønske om forbedrede forhold for handicapsejlads, bedre slæbested til ungdom, samlet plads til ca. 70 pigesejlere udendørs efter sejlads om onsdagen og selvfølgelig også et meget stort ønske om mere opbevaring som gik igen fra de fleste udvalg. Det er vist længe siden vi voksede ud af værkstedet.

 

Det er vigtigt at fortælle, at der er tale om en Masterplan, den indeholder nogle faste elementer, men også nogle fleksible elementer som der kan flyttes rundt på sommer og vinter. Der er intet der er vedtaget endnu.

 

Planen er delt op i 5 niveauer startende ude på vandet med ”Rejen” en ny pontonbro til handicap, ungdom, badende (sommer og vinter) og så selvfølgelig at den binder østbroen sammen med vores havneplads.

 

Det er ikke meningen at klubben skal finansiere projektet med egne midler. Der skal søges fonde som kan hjælpe os i mål med økonomien. Vi skal have fat i nogle af de store fonde her tænkes f.eks. på Realdania og A.P. Møller fonden.

 

Næste step bliver nu at indhente et budgetoverslag på projektet. Herefter nedsættes et udvalg som arbejder målrettet videre med Helhedsplanen.

 

Ønsker jer alle gode sensommerdage på vandet.

 

Bestyrelsen