Thurø Sejlklub

En sejlklub blev til.

Den 26. oktober 1940 mødtes en flok gæve Thurinere med det formål at starte en sejlklub. Farvandet havde man, nemlig det Synfynske Øhav, og såmænd også nogle både, men man manglede en fælles bro til at binde dem fast i.

Det var starten på Thurø Sejlklub som i dag, som dengang holder til i Gambøt ved indsejlingen til Thurø Bund, hvor førhen Thurøflåden af skonnerter, galeaser, osv, lå oplagte om vinteren. En ankerplads som er kendt og elsket af sejlere fra hele landet.

Den lille fælles bro udviklede sig til den sejlklub som vi kender i dag, og broen blev til det store broanlæg som klubben ejer og som stort set vedligeholdes af broliggerne selv. Dertil kom efterhånden både et havnehus med sejlerstue, bad og toiletter, og yderligere et stort klubhus højt beliggende og med en pragtfuld udsigt over Tåsinge og ud mod Lunkebugten hvor der nu som før sejles mange kapsejladser. Her må ikke glemmes mandagssejladserne som med deltagelse af både fra de andre sundklubber, når op på et deltagerantal på mellem 40 til 60 både.

Allerede meget tidligt begyndte man at udvikle en flåde af små selvbyggerbåde til de af klubbens medlemmer der ikke selv havde båd og også for at have nogle entype både til kapsejlads. T-pramme kaldte man dem, og det var også fladbundende pramme, men udstyret med sænkekøl, og catriggede med et merconistorsejl. En forløber for optimistjollen som først kom mange år senere, den første i 1956.

I dag har klubben:

Optimist og ungdomsafdeling. 25 Optimistjoller, 4 Fevajolle, 2 29-joller 2 zoom joller, 8 Paddelbords.

Handicapafdeling. 2 mini 12 meter, 2 Olsen Tvin.

Klubbåde. 5 Solinger, 1 806, 5 Følgebåde

Medlemstal tæt på 600.

Der satses på oprettelse af sejlerskole med start foråret 2013.

Der udgives klubbladet Gambøtposten, ligesom klubben har en hjemmeside på nettet.

Skrevet af Erling Steffensen i forbindelse med udgivelse af Dansk Sejlunions 150 års jubilæumsbog.