Thurø Sejlklub

 

Pigesejlerne i Thurø Sejlklub har eksisteret i mange år. Vi er en blandet skare af kvinder som mødes hver onsdag aften og sejler. Sejlerne er på alle niveauer. Nogle har sejlet mange år, andre har aldrig sejlet før, de starter til pigesejlads. Aldersmæssigt er vi en skøn blanding af både yngre og ældre. Vi er landets største pigeafdeling med ca. 55 – 65 sejlere.

 

Formålet med at sejle sammen med piger er at dygtiggøre os, så vi får større glæde og tryghed ved at sejle. Vi håber derved at medvirke til, at den enkelte sejler kommer til at fungere endnu bedre på en sejlbåd, også når vi sejler sammen med vores egne familier og venner.

 

Vi sejler både i privatejede kølbåde og i sejlklubbens både. Vi prøver at mikse besætningerne med erfarne og mindre erfarne sejlere. Vi tager også hensyn til, hvis nogle piger har ønske om at være på den samme båd sammen. Piger – der aldrig har sat deres ben på en sejlbåd før, vil få kendskab til en båd, og hvordan den sejles. Vi er ingen sejlerskole, men nogle piger, der har lyst til at sejle for hyggen og sammenholdets skyld.  Hvis man ønsker at gå på sejlerskole, tilbyder klubben også det. Se information om sejlerskolens aktiviteter her på hjemmesiden.

 

Programmet i løbet af sæsonen er en blanding af hyggesejlads, øvelser i ”mand over bord”, boathandling i al slags vejr, kapsejlads og meget mere. Det er vigtigt, at man er tryg ved den skipper, man har, og er tryg ved at sejle på den båd, man er med på.

 

Husk altid at melde afbud til din skipper, hvis du er forhindret i at komme til sejlads.

 

Vi deler erfaringer om aftenens sejlads, når vi kommer på land igen. Der vil også være flere aftener i løbet af sæsonen, hvor vi tager forskellige temaer op, når vi kommer på land. Efter sejladsen mødes vi enten i klubhuset eller på grillpladsen ved klubhuset. Her hygger vi med lidt godt at spise og drikke. Bådene aftaler fra gang til gang, hvad man medbringer til onsdagen efter. Det er besætningerne på bådene, der selv står for proviant.

 

Vi starter med informationsmøde sidste onsdag i april måned og er på vandet første gang første onsdag i maj måned. Vi fortsætter med at sejle til slut september. I juli måned holder vi sommerferie.

 

På informationsmødet får man at vide, hvilken båd man skal sejle på i sæsonens løb, og man møder de piger, man skal være sammen med.

 

Hvis vejret en onsdag er for dårligt til at komme på vandet, har vi altid en plan B på land. Derfor et det vigtigt du møder op, også selvom vejret ikke umiddelbart er til sejlads.

 

Hvis du selv har egen båd, du ønsker at bruge til pigesejlads, er det meget velkomment. 

 

De første 2 gange til pigesejlads er prøvegange. Herefter melder man sig ind via klubbens hjemmeside.

 

Du kan kontakte en fra pigeudvalget, hvis du ønsker yderligere information. Du finder vores kontaktoplysninger her på hjemmesiden.

 

Vel mødt til pigesejlads i Thurø Sejlklub.