Thurø Sejlklub

Årsmøde i Husudvalget d. 27 november 2007.

 

For Husudvalget har starten af 2007 været præget af færdiggørelse af ombygningen af Egely og kontoret i havnehuset. Egely blev taget i brug til Thurø Sejlklubs generalforsamling, og derefter var der klar til udlån og klubaktiviteter.

Kontoret i havnehuset var færdigt til påske. Hen over sommeren blev der foretaget lidt vedligehold, udskiftning af udendørslampe på Egely, og maling af skorstenen, og planen er at få igangsat maling af døre i havnehuset. Ligeledes er planen for kommende aktiviteter at udskifte pælene omkring gangbroen ved havnehuset, at male facaden på havnehuset, og så vil vi se på hvordan vi eventuelt kan afmærke vandhanerne på jollernes slæbested, evt. neonfarve eller inddækning.

Rengøringen i havnehuset har også i sommer været foretaget af Absolut Rengøring. Dette har været upåklageligt, godt det samme fordi vi har engageret Absolut rengøring for 2008 også.

 

Rengøringen af Egely foregår i turnus mellem klubbens udvalg, en gang hver måned. En del kritik af rengøringens kvalitet har medført at udvalgene strammer sig bedre an. Dette frem for at betale et rengøringsselskab for denne ydelse.

 

I Egely er igangsat opmærkning af skuffer og skabe samt optælling og supplering af service m.m.

Udlånet at Egely har været godt. Vi har i Husudvalget besluttet at reservationer af Egely kan foregå for indeværende år, + 2 år frem. Dette for bedre at kunne styre udlånet og undgå reservationer både 4 og 5år frem i tiden. Det er et klubhus og ikke et forsamlingshus.

Ligeledes vil lånere af huset også opdage at ikke alt hvad man kunne ønske sig er til rådighed til det påtænkte arrangement. Men, igen klubhus ikke forsamlingshus, lånerne er meget velkomne til at låne nøglen i god tid forinden og se hvad er der til rådighed, og hvad de selv skal medbringe derudover.

 

I det forløbne år er Mette Holme og Vagner Nielsen udtrådt af Husudvalget. Mette har fået nye opgaver og Vagner er flyttet fra byen, men i stedet er Steen Brøndsted indtrådt som nyt medlem i Husudvalget. Velkommen til Steen.

 

Også i det forløbne år har Seniorgruppen været aktive omkring Thurø Sejlklubs huse og området på havnen. Tak til Seniorgruppen for deres indsats for at få området til at se indbydende ud for klubbens brugere og gæster.

 

Jeg vil takke husudvalgets nuværende og afgåede medlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Jeg har stående Deapokalen, som jeg modtog ved sidste generalforsamling. Hver gang jeg ser den, tænker jeg på det teamwork, opbakning, interesse og glæde der udfoldede sig ved planlægning, præsentation og gennemførelse af ombygningsprojektet for Egely. Jeg er klubben taknemmelig for den opmærksomhed der derved blev Husudvalget til del.

 

 

Kaj

 

Print Friendly, PDF & Email