Thurø Sejlklub

Beretning til Husudvalgets Årsmøde 2011

Husudvalget arbejder som sædvanligt ufortrødent videre med vedligehold af Thurø Sejlklubs huse. I det forløbne år er det Egely der har stået for de større tiltag.

Et projekt involverede den vestvendte ydervæg hvor der var temmelig meget råd så hele vægbeklædningen blev udskiftet og nye hjørnebrædder monteret.

Akustikken i Egely har længe været til diskussion og flere overvejelser er gjort for at forbedre forholdene, men sidste vinter besluttede vi at loftmaterialet Rockfon er den rigtige løsning, og så gik vi i gang med nedtagning af gammel loftbeklædning og opsætning af Rockfon akustikplader i Egely. Samtidig udskiftede vi de efterhånden udtjente lysarmaturer. Og resultatet taler for sig selv. Der blev sendt ansøgning om tilskud til projektet fra Fritidsudvalgets Renoveringspulje og vi fik bevilget 45.000,- kr.

Havnehuset er bestemt ikke friholdt for vedligeholdstiltag. Det ved alle der har været i nærkontakt med Havnehusets ydervægge det seneste års tid. Vi har mildest talt været meget uheldige med påføring af trætjære, da dette efter et år ikke er ordentligt tørt. Og så ser det for øvrigt slidt og ikke så pænt ud. Så var spørgsmålet: Hvad gør vi nu? Nu har vi prøvet at behandle med trætjære-linolieblanding ovenpå et lille område, og vi har forsøgt at afrense en lille plet med kogende vand. Og nu står vi der hvor yderligereforsøg med afrensning skal sættes i gang. Det er noget vi arbejder videre med.

Men vi kunne da, uden gener, udskifte toiletkummen i Havnehusets handicaptoilet. Det var sisternen der havde slået revner.

I sommerferien var der indbrud i Havnehuset. Det var de indbetalte havnepenge for weekenden tyvene var ude efter. Skabet og pengekassen var brækket op. En forudseende havnemester havde heldigvis tømt pengekassen forinden, så udbyttet må være begrænset. Tyveriet blev anmeldt til politiet og vores nyindkøbte overvågnings kameraer skulle så afsløre hvem de ubudne gæster var. Men ak ! Når man så lige har brug for at afsløre tyveknægte, ja så virker skidtet ikke. Men vi sendte en reklamation til leverandøren og fik ombyttet optageenheden . Vederlagsfrit. Men tyvene blev ikke afsløret denne gang.

Også Sejlklubbens udenomsarealer samt borde og bænke er blevet vedligeholdt over sommeren, og her er vi taknemmelige over at klubbens seniorgruppe er villige til at gøre en indsats for at der skal se pænt og indbydende ud for Thurø Sejlklubs gæster og øvrige brugere. Stor tak til Seniorgruppen.

Til Havnehusets rengøring i sæsonen 2011 skiftede vi rengøringsselskab. Vi fik et tilbud fra All Clean som det var svært at komme udenom. Men det har vist sig at være et godt skift. De startede med inspektion af forholdene og en grundrengøring og der har ikke været grund til indsigelser over resultatet. Også Egely er nu omfattet af All Clean s bedrifter. De kommer og gør rent og pudser vinduer en gang om måneden fra september til juni. Så bliver det gjort og udvalgene som tidligere havde opgaven er fri til andre vigtige gøremål. Det koster lidt! Men så bliver det gjort. Med det resultat All Clean leverer forsøger vi at forny kontrakten, men for en 2-årig periode, og helst uden prisstigninger ..

Til husudvalgets fremadrettede opgaver foretager vi en årlig ajourføring af vores bygningsaudit.

Her fremgår det at der stadigvæk er opgaver at udføre. F.eks. er brodækket omkring Havnehuset temmelig medtaget af råd. Det kræver udskiftning, samt Havnehusets yderdøre står ligeledes til udskiftning. Disse større vedligeholdelses arbejder vil belaste husudvalgets budget temmelig kraftigt for 2012.

Der er fortsat stor interesse blandt sejlklubbens medlemmer for at låne Egely til private arrangementer. Ændringen med en beskeden merbetaling for en dag ekstra er blevet taget godt imod, og et stigende antal medlemmer låner nu huset for 2 dage. De ændringer der er foretaget i Retningslinier for lån af Egely er tilgængelig på Thurø Sejlklubs hjemmeside vedr. Klubhuse . Her kan man også se kalenderen med reservationer. Her skal jeg selvfølgelig ikke undlade at lade en tanke gå videre til lånerne af Egely: Tak fordi I er så gode til at passe på huset og inventaret, det gør det til en fornøjelse at forestå udlån af Egely.

I det forløbne år har Husudvalget taget afsked med Kaj Mortensen, og Michael Benzen er gået på stand by pga. andre presserende opgaver. Men i stedet har vi budt velkommen til Carl Nielsen og Annie Ovesen.

Tak til Husudvalget for godt samarbejde i det forløbne år, og tak til dig for den indsats du har ydet med vedligeholdelsesarbejder i klubhusene, og velkommen til ny opgaver til næste år. Kaj