Thurø Sejlklub

Husudvalg Årsmøde onsdag d. 18. november 2020

2020 har været væsentlig anderledes end det vi har været vant til tidligere. Årsag: Covid 19.

Men som sædvanligt stod Husudvalget for Thurø Sejlklubs generalforsamling sidste søndag i januar. Standerhejsningen i april, som også er et af husudvalgets opgaver, blev aflyst som klubarrangement og foregik virtuelt, lidt tyndt i forhold til en festlig eftermiddag med øl og grillpølser.

I forhold til regeringens anbefalinger med Corona angående forsamlingstæthed, afstand og grundig rengøring og afspritning har vi i husene opsat spritdispensere, og rengøringshyppigheden har været daglig indtil myndighederne læmpede på begrænsningerne. 

For Egely’s vedkommende har bookingkalenderen været og er, præget af Sejlklubbens udvalgs egne mødeaktiviteter. Da udmeldingerne indløb om aflysning af konfirmationer og forsamlingsgruppernes ringe størrelse, strømmede det ind med aflysninger af klubbens medlemmers privat arrangementer. I forhold til de indbetalte lejebeløb, blev det besluttet at tilbagebetale det indbetalte beløb – 200,- kr. også selv om arrangementet havde overskredet aflysningstidspunktet på 2 måneder for refusion.

Som det ser ud nu er der indkommet reservationer for de kommende års konfirmationer, men ellers er udlån til medlemmernes private arrangementer stort set gået i stå. Det betyder så at Egely’s regnskab vil komme til at mangle en væsentlig indtægt.

Men ellers har husudvalget forskellige opgaver med vedligehold af klubbens huse. Til det formål har vi udarbejdet en plan hvor opgaverne er oplistet. Det er så meningen at disse opgaver skal udføres og det bliver de også, men ikke alle sådan lige på én gang. Men det falder fint i tråd med de manglende indtægter på Egely.

Det skal så her retfærdighedsvis nævnes at indtægterne på gæsteleje, som figurerer på Havnehusets indkomstside, har været langt over det forventede. Her skal årsagen også findes i Covid 19, de mange aflyste ferierejser til udlandet har udmøntet sig i større aktivitet i vores hjemlige farvande og havne.

Også i år har Sejlklubbens arealer haft stor glæde af seniorgruppens ihærdige indsats, således at områderne ser pæne og indbydende ud, tak for det seniorer.

Og lad os så lige lade solen skinne lidt her til slut:

For et par år siden fik vi opsat solceller på Havnehuset.
Her er en oversigt over hvad de har produceret de sidste 12 måneder:
Der er samlet produceret 8400 KWh. Deraf er 1810 KWh sendt ud på elnettet. Det forærer vi til SEF.
Tilbage er der 6590 KWh.
Deraf er 2300 KWh gået til opvarmning af vand til baderum. Det svarer til at vi har sparet ca. 180 m3 naturgas.
Tilbage er der 4290 KWh som er brugt i Havnehus og på broer.
Hvis 1Kwh koster kr. 2,30.- og 1m3 naturgas koster kr. 6.- har solcellerne sparet klubben for en udgift på kr. 10947.- på et år. Det er da ikke så ringe endda.

Kaj