Thurø Sejlklub

Husudvalgets Årsmøde 2013

Beretning:
I det forløbne år har husudvalget fået færdiggjort et par større projekter. Først og fremmest den udvendige overfladebehandling på havnehuset. Et projekt som for husudvalget var stort og vanskeligt, men som blev gennemført ved fælles hjælp. En omgang øl og pølser til de malende folk fik sat endelig punktum for projektet først på sommeren. Resultatet er absolut tilfredsstillende.
Et andet større projekt var udskiftning af gangbroen ved Havnehuset. Opbygningen blev foretaget af vores hustømrer, men klargøringen blev klaret af et klubmedlem som fjernede den gamle gangbro. Resultatet er en pæn og enkel gangbro som vi alle kan være tilfredse med.
I løbet af sommeren blev det, på grund af mange svigt, nødvendigt at udskifte gasfyret i havnehuset. Ikke fordi det eksisterende var særlig gammelt, men reparationerne blev for hyppige og dermed dyre.
Ellers har året været præget af almindelig vedligehold af vores huse, Egely har fået repareret dørkarme og bundstykke på hovedindgangen hvor der også er opsat gelændere.
Og som en stor hjælp har seniorgruppen også i år sat sit præg på yderområderne med oprydning og udtynding på skrænterne. Seniorgruppen var også behjælpelig ved kommunens reparation af trapperne på skrænten som er blevet pudset op så de bevares i længere tid. Tak for hjælpen seniorer, der sker noget samtidig med at man hygger sig.
I forbindelse med en knækket gren på et af egetræerne på skrænten har kommunens park afd. besigtiget området og foretaget nødvendig udtynding samt fjernet et udgået bøgetræ på skrænten ved vejen. Der resterer at foretage reparation af trappen mellem Egely og første afsats. Denne projektdel ligger endnu hos kommunen.
For det kommende år har husudvalget ikke større vedligeholdsarbejder. Derimod arbejder vi med planer om at ændre ovngrejet i Egelys køkken. Den nuværende ovn er utilstrækkelig ved madlavning til mange personer.
Et andet emne er de store og tunge borde og stole i Egely. Vi vil udskifte dem med lettere typer. Borde hvor benene klappes sammen og flyttes så de optager væsentlig mindre plads end de nuværende, og polstrede stole som kan stables. Det vil alt andet lige lette håndteringen når huset nu engang anvendes til forskellige formål hvor der ofte skal ommøbleres.
Yderligere er en grundig oprydning i Egelys service påkrævet. Der kommer mange fremmede ting til, vel nok fordi lånerne af huset ikke får deres ting med hjem, ligeledes mangler der ting, vel fordi noget går itu og skal erstattes eller fordi nogen glemmer at aflevere grejet når man lige har taget en lille rest med hjem og til det formål låner husets service. Der vil også blive suppleret med champagneglas.
Og så kan man se at den gamle grill ved Havnehuset er fjernet, Der vil til foråret blive opstillet en ny grill af en anden type.
Disse tiltag vil koste nogle klubkroner, men det vil fremgå af budgettet.
Men endnu et begivenhedsrigt årer gået hvor der er trukket på mangen et klubmedlems ressourcer. Jeg vil sige tak til udvalget for samarbejdet i det forløbne år, og tak til jer der på jeres måde har bidraget til at bevare vore værdier i god og brugbar stand.
Og vi har opdaget at hvis vi er flere, når vi mere og tingene går hurtigere . . .
Ja, du er velkommen til at henvende dig til husudvalget så vi ved at du vil og kan bidrage med dine kompetencer når det er nødvendigt.

Kaj

Print Friendly, PDF & Email