Thurø Sejlklub

Årsberetning Husudvalget 2017

2017 startede som vanligt for Husudvalget med at stå for kaffe og brød til generalforsamlingen i januar.

Næste gang vi var på banen var til standerhejsningen, hvor vi grillede pølser og indkøbte øl og vand.

Det sidste arrangement fra vores side var afriggerfesten d.4.11., hvor menuen stod på æggekage med efterfølgende ostebord. Der var levende musik ved Lars Swiestra Banke. Det var en god fest, men der deltog kun 37 medlemmer, og det, mener arrangørerne, er for lidt. Der er tanker om evt. at markere sæsonafslutningen, den lørdag bådene kommer op. Lidt i stil med standerhejsningen – et par timer sammen med grillpølser, sandwich, pindemadder el.lign. og en øl eller sodavand – hvor standeren bliver taget ned, og hvor vi lige siger tak for sæsonen og god vinter til hinanden. -Hvis nogen vil påtage sig at stå for dette. Det kan man jo tænke lidt over i vinterens løb!

 

Praktiske opgaver, der er løst i årets løb, er følgende:

Gulvet i Egely og Havnehuset er renset (af rengøringsfirmaet)

Havnehusets nordside er malet

Der er malet og repareret i baderum

Taget på Egely er renset

+ diverse små og større opgaver

Desuden har husudvalget, i lighed med de andre udvalg, udarbejdet et kommissorium i forbindelse med bestyrelsens/klubbens store udviklingsarbejde.

Vi har fået lavet et energitjek på Havnehuset i forbindelse med, at der er mulighed for at modtage tilskud til energirenovering fra en kommunal renoveringspulje.

Efter at have modtaget en rapport om energisituationen i Havnehuset, har vi besluttet at satse på solcelller, så der kan produceres strøm, bl.a. til opvarmning af vand. Der er nu indhentet tilbud, og ansøgning er fremsendt.

Vi forventer, at det bliver en investering på omkring kr.65.000;-, og at det vil give en besparelse på ca. 30% af elforbruget om året.

Vi har fået et nyt rengøringsfirma, men med de samme medarbejder, så der er ikke nogen ændringer.

Og så er der jo seniorgruppen, som laver et enormt arbejde ude og inde. Vi vil hermed takke seniorerne mange gange, det er i høj grad deres fortjeneste, at vores klub fremstår så pæn og indbydende.

Der er enighed om, at vi fortsat ønsker, at vores kontakt i bestyrelsen er Bjerne Sørensen.

 

Mette Holme