Thurø Sejlklub

Regler for udlån af Egely.

Forudsætning for lån af Egely er seniormedlemskab på minimum 3 år.
Huset kan KUN lånes til eget brug, og låner skal være til stede.

Egely kan ikke lånes på dage, hvor Thurø Sejlklub afholder klubarrangementer,
og ikke i perioden 1. juni til 31. august.

Lån af Egely aftales med husudvalgsformanden.
Brug hjemmesidens kalenderen til “Egely reservation”
I denne kalender kan man anmode om en reservation fra dags dato og 3 år frem.

Der betales kr. 1000.- til dækning af udgifter til varme, el, vand, sæbe og håndpapir.
For kr. 500.- ekstra kan man sikre sig rådighed over huset i 2 dage.
Efter reservation skal beløbet straks indbetales på klubbens konto.
Først derefter bookes datoen i kalenderen med angivelse af medlemsnummer.
Ved afbestilling senest 2 måneder før reserveret dato tilbagebetales beløbet minus kr.200.-
Ved afbestilling senere end 2 måneder før reserveret dato sker INGEN tilbagebetaling.

Der må ikke fjernes bestik og service i forbindelse med lån af huset.
Låner medbringer selv viskestykker, karklude og toiletpapir.

Huset skal afleveres i rengjort stand, se rengøringsliste i Egely.
Varmeanlæg skal indstilles som beskrevet i opslaget på fyret.

Låner sørger for bortskaffelse af affald i forbindelse med sit arrangement.
Affaldscontainere på havnen må IKKE benyttes.

Bestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål vedrørende udlån.

MEGET VIGTIGT!
Parkering må kun finde sted ifølge skiltning,
Dette er låners ansvar.

Print Friendly, PDF & Email