Thurø Sejlklub

Regler for udlån af Egely.

Forudsætning for lån af Egely er seniormedlemskab på minimum 3 år.
Huset kan KUN lånes til eget brug, og låner skal være til stede.

Egely kan ikke lånes på dage, hvor Thurø Sejlklub afholder klubarrangementer,
og ikke i perioden 1. juni til 31. august.

Lån af Egely aftales med husudvalgsformanden.
Brug hjemmesidens kalenderen til “Egely reservation”
I denne kalender kan man anmode om en reservation fra dags dato og 3 år frem.

Der betales kr. 1000.- til dækning af udgifter til varme, el, vand, sæbe og håndpapir.
For kr. 500.- ekstra kan man sikre sig rådighed over huset i 2 dage.
Efter reservation skal beløbet straks indbetales på klubbens konto.
Først derefter bookes datoen i kalenderen med angivelse af medlemsnummer.
Ved afbestilling senest 2 måneder før reserveret dato tilbagebetales beløbet minus kr.200.-
Ved afbestilling senere end 2 måneder før reserveret dato sker INGEN tilbagebetaling.

Der må ikke fjernes bestik og service i forbindelse med lån af huset.
Låner medbringer selv viskestykker, karklude og toiletpapir.

Huset skal afleveres i rengjort stand, se rengøringsliste i Egely.
Varmeanlæg skal indstilles som beskrevet i opslaget på fyret.

Låner sørger for bortskaffelse af affald i forbindelse med sit arrangement.
Affaldscontainere på havnen må IKKE benyttes.

Bestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål vedrørende udlån.

MEGET VIGTIGT!
Parkering må kun finde sted ifølge skiltning,
Dette er låners ansvar.