Thurø Sejlklub

Husudvalgets årsmøde onsdag d. 17. november 2010

 

Ved årsmødet i 2009 bød vi velkommen til nye medlemmer i Husudvalget:
Kaj Mortensen, Michael Benzen, og Jan Christensen.
Ved første møde i januar 2010 satte vi os nogle mål for hvad arbejdet i husudvalget skulle resultere i.

Vi begyndte med udarbejdelse af en bygningsaudit, dvs. gennemgang og fotografering af husenes kritiske punkter. I alt 32 beskrevne punkter, med efterfølgende prioritering.

Husudvalget har arbejdet med et projekt til lydregulering og nye lysarmaturer i Egely igen, igen. Denne gang med Rockfon som loftbeklædning med indbygget nye lysarmaturer. Udgiften til projektet sættes på Husudvalgets budget for 2011. Vi forventer selv at udføre arbejdet med opsætningen.
Grundet indbrud i Havnehusets bropengekasse i sommer, og tidligere hærværk på husene, har vi besluttet at opsætte videoovervågning. Vi håber at dette tiltags præventive virkning er tilstrækkeligt til at undgå fremtidige indbrud og hærværk.

Resultatet af anstrengelserne har foreløbig udmøntet sig i maling af Havnehus og Optimistskur med trætjære, og udskiftning af udvendig vægbeklædning på vestsiden af salen i Egely for lige at nævne et par af de større opgaver, men af de 32 beskrevne punkter er de 19 udført.
Her konstaterer vi at Seniorgruppen er en stor hjælp til vedligeholdelse af Sejlklubbens huse og ikke at forglemme klubbens udenoms områder.

 

Der har også i det forløbne år været stor efterspørgsel på Egely til afholdelse af klubmedlemmernes private arrangementer.
For at imødegå dels at reservationer, som ikke ønskes benyttet, bliver afbestilt, og nogle låneres ønske om bedre tid til klargøring enten før eller efter et arrangement, ændres procedure og lånemuligheder.
Når Egely bestilles oplyses ønsket dato og medlemsnummer til husudvalgsformanden. Er datoen ledig indbetales lånebeløbet på 1.000,- kr. til husudvalgsformanden eller overføres til klubbens konto. Når indbetaling er konstateret, bookes datoen i kalenderen. På den måde er dokumentation for lån af Egely også på plads.
Ved afbestilling senest 2 måneder før reserveret dato tilbagebetales 800.-kr. resten tilfalder klubben. Hvis der ikke afbestilles tilfalder hele beløbet klubben.

Ønsker låner af Egely bedre tid til at rydde op efter sig, eller gøre klar før arrangementet kan man ved betaling af ekstra 500,- kr. sikre sig at huset er til rådighed for 2 dage. På den måde sikrer man sig selv fred og ro og man undgår at huset skal være klar til andre hhv. dagen før eller dagen efter arrangementet. Hvis man ønsker at låne huset og gerne vil give plads for andre så sker det pr. aftale som hidtil.
Disse nævnte justeringer for lån af Egely vil træde i kraft pr. 1 januar 2011 og vil blive indskrevet i retningslinierne for lån af Egely.

Kontrakten for rengøringsarbejdet i Havnehuset skal fornyes i år. Der er foretaget henvendelse til 3 rengøringsselskaber som resulterede i 2 tilbud. I skrivende stund er det ikke afgjort hvilket tilbud der bliver udvalgt.

Her er nævnt nogle tiltag som husudvalget har foretaget for bedre at få overblik over, og styr på de aktiviteter vi håndterer. Fremadrettet vil vi arbejde for at Thurø Sejlklubs huse og lokaler fremstår i pæn og brugbar stand. Dette kræver løbende udførelse af vedligeholdelsesarbejder og fornyelse.

Husudvalgets nuværende medlemmer er meget allround med hovedvægten på gode ideer og det praktiske håndværk. Dette lover godt for vores fremtidige virke og derfor en stor tak fra mig til husudvalget, som jeg naturligvis regner med fortsætter, og en stor tak til seniorerne og jer der har givet en hånd med i udførelsen af det forefaldende arbejde.

Kaj