Thurø Sejlklub

Årsberetning, Husudvalget, 2016

Det var så mit første år som formand for husudvalget; og det er jo nemt med så rutineret et hold.

Året startede som vanligt med generalforsamling sidst i januar, hvor vi lavede morgenkaffen. Ligesom vi til standerhejsningen i april stod for forplejningen.

I april blev der lagt kørefliser på havnepladsen. 7.675 fliser som ungdomsafdelingen og nogle seniorer har sorteret og stablet hos SSP, som har foræret dem til klubben. Det er blevet rigtig flot, og har lettet jollesejlerne meget, når de tager deres joller op og i.

I år har havnehuset fået en overhaling. På den bygningsaudit, som vi lavede sidste år, er alle opgaver nu krydset af. Indendørs er der malet i baderum og på toiletterne, nogle armaturer er udskiftet, og det samme er nogle lamper. Og der er kommet pusleplads på handicaptoilettet. Udendørs blev havnehuset malet i september.

Skorstenen på Egely er blevet fuget og malet. Og seniorerne har repareret gelænderet ud for Egely.

I løbet af året blev der bygget et tørre/grej-skur for enden af optimistskuret.

Husudvalget er et godt hold af meget arbejdsomme og tjenstvillige medlemmer – en fornøjelse at være en del af, også for en der stadig er arbejdsramt og derfor ikke deltager på samme niveau, som andre.

Desuden har vi meget at takke seniorgruppen for; de lægger virkelig mange kræfter i at holde og vedligeholde vores arealer.

Den nye struktur omkring bestyrelsen, betyder at Bjerne Sørensen repræsenterer husudvalget i bestyrelsen. Vi deltager kun i bestyrelsesmøderne, hvis der er større sager, som vi selv ønsker at præsentere for bestyrelsen. Resultatet af dette har været, at vi ikke har deltaget i bestyrelsesmøder i år. Vi føler os fint repræsenteret af Bjerne, og håber at den nye struktur er gavnlig for bestyrelsen.

Mette Holme