Thurø Sejlklub

Årsmøde i Husudvalget onsdag d. 5 november 2008.

 

 

Det ser ud til at klubbens medlemmer har fået øjnene op for hvilke muligheder der ligger i at afholde deres private fester i klubhuset Egely. Antallet af reservationer har i det forløbne år, været det højeste nogensinde. Hvad det skyldes kan man kun gisne om, men det er glædeligt at Thurø Sejlklub er i besiddelse af faciliteter som bliver anvendt.

Det er også lykkedes at få opmærket skabe og skuffer i køkkenet så brugerne kan finde ud af hvor de forskellige ting skal placeres, og der er suppleret op med diverse porcelæn, således at der kan dækkes bord til 60 personer.
Et hjertesuk: Hvis nogle brugere hjemtager rester fra festen i klubbens skåle og fade, eller andet der hører klubhuset til, vil I så være rare at tilbagelevere disse genstande. Nyindkøb koster og der er kun klubbens øvrige medlemmer til at betale.

De bærende pæle på brodækket omkring havnehuset er blevet skiftet, dvs. der mangler 2 stk. ved trappen. Det ligner en uoverskuelig opgave, som vi besluttede at vente med til trappen skal renoveres på et eller andet tidspunkt.
Havnehuset er renset og grundmalet, men mangler det afsluttende lag trætjære. Vejret er med til at bestemme hvornår den opgave færdiggøres.
Der er på pladsen ved Havnehuset etableret flisegang fra havnehuset til broanlægget og handicapparkeringsplads. Dette er en forbedring af kørestolsbrugernes adgang mellem havnehus og broanlæg.

Der skal også herfra lyde en stor tak til Seniorgruppen for den indsats de har ydet for at bevoksning og plads skal fremstå ryddelig og indbydende for klubbens medlemmer og gæster.

Og tak til husudvalgets medlemmer, som er forøget i årets løb med Mogens Felle, for den indsats I har ydet, og tak for godt samarbejde.

 

 

 

Kaj