Thurø Sejlklub

Husudvalgets årsmøde 2014.

I det forløbne år har husudvalget haft to større opgaver på programmet. Det var udskiftning af komfuret og borde og stole i Egely.

Årsagen til udskiftning af komfuret var helt klart at ovnen i den gamle model var utilstrækkelig og der var ved at blive for mange reparationer. Det nye komfur, en industrimodel, har vist sig at være et godt valg. Brugere har meldt tilbage at det er let at betjene og virker fantastisk.

Vi besluttede at udskifte de gamle borde og stole med en lettere og mere komfortabel type. Valget faldt på sammenklappelige borde som kan stilles til side uden at optage for megen plads, når de ikke bruges, og polstrede stole som kan stables. De nye borde og stole er taget godt imod af husets brugere. De er både lettere at håndtere og stolene er mere komfortable at sidde på end de gamle.

Der har i år været stor efterspørgsel på Egely til klubmedlemmernes egne arrangementer. Dette kan skyldes mange ting, men i husudvalget tillægger vi udskiftning af komfur og møbler en del af årsagen. En anden årsag kan være ibrugtagning af elektronisk reservation via klubbens nye hjemmeside. Her kan medlemmerne hurtigt se om deres arrangement kan lade sig gøre på ønsket dato eller ej, og det er muligt at reservere fra dags dato og tre år frem. Om efterspørgslen holder kan kun tiden vise. Men vi glæder os over at vi har skabt gode faciliteter til klubbens medlemmer.

Væggen mod øst på Egelys terrasse viste sig at være udtjent, nærmere mere rådden end godt er. Der er indhentet tilbud på udskiftning, men ansøgning om tilskud har trukket ud. Opgaven vil blive udført så snart tilsagn foreligger.

Trappen på skrænten fra Egely til første afsats er udskiftet i sommer og de øvrige trapper på skrænten er repareret. En opgave som kommunen havde påtaget sig. Dette sammen med udskiftning og reparation af gelændere langs trapperne, har dels forskønnet området, men også gjort det mere sikkert at færdes på.

På grillpladsen er der også sket forandring. Den gamle grill blev fjernet og i foråret blev en nyindkøbt grill taget i brug. Den er opdelt i felter så den enkelte bruger ikke skal opvarme hele grillen for at tilberede sit lækre måltid.

Havnehuset har ikke været genstand for store forandringer i det forløbne år, solfangerne er blevet renset, men virkningen ses ikke førend opgørelsen på gasforbruget foreligger.

I husudvalget er vi klar over at mange brugere slider på huse og inventar. Det stiller naturligvis krav om vedligehold og rengøring. Når behovet er der må malerpenslen i brug og slidte og itu gået inventar må udskiftes og rengøringsplanerne revideres. Vi har ikke store projekter for det kommende år i Husudvalget, men vil være opmærksomme på om justeringer er nødvendige.

Vi er glade for seniorgruppens indsats med at vedligeholde udenoms områderne, de gjorde en stor indsats med udskiftning af gelænderne på skrænten. Tak til seniorgruppen.

Og så glæder det os at høre udtrykt glæde og tilfredshed fra vores gæster, over så pænt og rent vores faciliteter er.

Annie og Carl har valgt at forlade husudvalget ved dette årsmøde. Jeg benytter lejligheden til at sige Annie og Carl tak for den indsats de har bidraget med i Husudvalget.

Vi kan så glæde os over at Mette Holme og Krista Juhl indtræder i Husudvalget i deres sted. Velkommen til Mette og Krista.

Tak for godt samarbejde i det forløbne år.

 

Kaj