Thurø Sejlklub

Årsberetning for Husudvalget 2012

Sidste år fik klubhuset Egely en grundig omgang både udvendig og indvendig. Men arbejdet blev nylig afsluttet, ja og dog, sidst på sommeren i år hvor de mest medtagne ydervægge blev malet, der resterer stadigvæk nogle hjørner og vinduer. Og så blev zinksålbænkene på det gamle Egely også udskiftet.

Men der er stadigvæk vedligeholdsarbejder på Egely. Hoveddøren er ikke tæt, rammen rådner i bunden og overfladen på døren krakelerer. Vi har fået fremstillet gelændere til trappen, disse vil blive opsat; om trappens stabilitet så er tilstrækkelig må komme an på en prøve.
Men et er arbejde og ønsker om fornyelser, vi kan glæde os over at mange af Sejlklubbens medlemmer benytter sig af Egely til afholdelse af private arrangementer. Ikke blot til stor glæde for lånerne, men også at de seneste års tiltag med hensyn til lånemulighederne har bevirket forøget udlån og deraf øget indtægt til Sejlklubben.

Når vi bevæger os ned ad trappen mod Havnehuset kan vi ikke undgå at bemærke at Seniorgruppen har været på spil over sommeren. Der er opsat nyt bord og bænk, der er klippet og beskåret i buskadserne, der er fejet og fjernet ukrudt på trapper og plads og de udendørs borde og bænke er passet og plejet. Alt dette i seniorernes ånd med det formål at arealerne skal se ordentlig ud og alle skal føle sig velkommen. Tak for indsatsen seniorer.
Og så kommer vi videre til Havnehuset….ja Havnehuset….det har i den senere tid været udsat for diverse tiltag som de fleste har bemærket. Men alle skal vide at der har været researchet i trætjæreproblematik og gjort forskellige forsøg, over meget lang tid, og formålet er ene og alene at få tilvejebragt en overflade hvorpå yderligere overfladebehandling kan binde og tørre, eller finde et middel der kan binde på det eksisterende og tørre i hvert fald indenfor rimelig tid, og så må det også gerne se ordentligt ud.
Vi endte op i to muligheder, at afrense overfladen for trætjære eller udskifte bræddebeklædningen…….., afrensning var trods alt billigst. Nå ja vi kunne selvfølgelig også vælge ingenting at gøre, men det er heller ikke en langtidsholdbar løsning. Denne opgave fortsætter til næste år når bådene er sat i søen igen.
Vedr. havnehuset er det også ønskeligt at få udskiftet gangbroen omkring huset, brodækket er medtaget og nogle brædder allerede udskiftet, men strøerne underneden har også set bedre dage. I værkstedet skal skabene udskiftes, de ruster mere og mere. På kommunikationssiden har der længe været ønske om at kunne bruge Internet i Egely via internetforbindelsen på kontoret i Havnehuset. Der har været taget action tidligere, der ligger en lang ledning på kontoret som aldrig har fungeret og Ø-net har været inde over for at afdække sine muligheder og betalinger derfor. Nu er det besluttet at installere en hurtig bredbåndsforbindelse og etablere trådløs internetforbindelse mellem kontoret i Havnehuset og Egely.
Og så har I vel alle sammen bemærket at der er monteret ny hoveddør og nye døre til toiletterne på vestsiden af Havnehuset.
Meget er sket i det forløbne år + alt det jeg ikke lige har husket at nævne og meget skal ske fremover. Det kræver ressourcer både økonomiske og menneskelige. Vi har søgt om og fået bevilget tilskud til mange af vedligeholdelsesarbejderne fra Fritidsudvalgets pulje til vedligehold af klubhuse i Svendborg kommune. Det er vi glade for, Men alligevel stiller det også krav til Thurø Sejlklubs økonomiske formåen, og det er gået godt, vi skal bare fastholde at større tiltag ikke udføres i samme budgetår. Det kan godt lade sig gøre.
Men, men, men, når det kommer til den menneskelige ressource er vi i den situation at flere hænder er ønskelige når arbejdet skal udføres. Nogle stiller op, men der er garanteret mange blandt jer medlemmer som læser dette, der nu får dårlig samvittighed eller bare lidt dårlig samvittighed, fordi du på en eller anden måde kan være med til at gøre en forskel når det kræves for at vedligeholde klubbens huse og inventar.
Jeg beder blot om at DU henvender dig til mig eller en af de øvrige husudvalgsmedlemmer og fortæller at du godt vil med på holdet og hvad du er god til at udføre, og det er garanteret mange ting. Så skal vi i husudvalget nok få lavet en plan over opgaven og du vil blive kontaktet når det er tid at gå i gang.
Og så holder vi altid ølpause kl. 10:32…..
Kaj

Print Friendly, PDF & Email