Thurø Sejlklub

Husudvalgets årsmøde d. 17. november 2009.

Husudvalget har i det forløbne år ikke været præget af de større aktiviteter. Mødeaktiviteten har været lav og der er ikke kommet noget nyt på tegnebrættet.
Dette er også en følge af de måske lidt dystre økonomiske udsigter for Thurø Sejlklub for året 2009.

Derfor har vi koncentreret os om den nødvendige vedligeholdelse og få nyanskaffelser, således at der er de ting tilstede i husenes brugere har behov for.
Vi har så også konstateret at der er vedligeholdelsesopgaver i den kommende tid. Noget er der taget hånd om, og andet vil der blive taget hånd om i løbet af de kommende måneder, eksempelvis skal der males udvendigt på et tidspunkt når vejret tillader det.

Egely har også i år været brugt flittigt af klubbens medlemmer, en fornøjelse for alle parter. I den forbindelse vil vi overveje nogle småændringer i retningslinierne for lån af Egely således at de giver bedre information. Mere herom senere.

Og så har husene været udsat for hærværk, døre er sparket i stykker, og vinduer ødelagte, men hærværksfolkene har tilsyneladende ikke fjernet noget. Dette har fået os til at overveje installation af overvågning eller alarm i husene.

Umiddelbart efter sidste generalforsamling stoppede Mogens Felle i Husudvalget og efter sommerferien har Annie Ovesen og Steen Brøndsted også valgt at forlade Husudvalget. Jeg vil benytte denne lejlighed til at sige de tre tak for den indsats de i årenes løb har ydet for Husudvalget og for Thurø Sejlklub.

Jeg vil sige Husudvalget tak for indsatsen og godt samarbejde i år, og så vil jeg håbe at der er et par eller tre klubmedlemmer der har overskud i hverdagen til at deltage i husudvalgets arbejde.

Endvidere tak til Seniorgruppen for deres arbejde med at vedligeholde områderne omkring vore klubhuse så de altid ser pæne og indbydende ud.

 

Kaj

Print Friendly, PDF & Email