Thurø Sejlklub

Husudvalgets årsmøde 2015
Beretning
Husudvalget har i det forløbne år taget sig af morgenkaffen til den årlige generalforsamling, ligeledes har vi sørget for de grillede pølser og drikkevarer til standerhejsningen. Arrangementer som er fast tilbagevendende for husudvalget.
Men der er også sket andet. Sidste efterår stoppede samarbejdet med rengøringsselskabet Eurest Services, som vi havde benyttet nogle år. I løbet af vinter og forår har vi indgået en ny kontrakt på rengøringen i Havnehuset og Egely med Holst Rengøring som startede op i maj måned i år. Hvis I synes I genkender de personer som kommer og gør rent så er den god nok, de er bare skiftet til Holst.
De kender forholdene og gør et godt stykke arbejde.

I Egely er der blevet bygget en ny væg på terrassen mod øst. Den gamle var blevet noget skæv og rådden. Den er også blevet malet og det er hjørnerne og nye vægge på huset også. Indendørs har aktiviteten været at få suppleret service, tallerkener, kopper m.m. således at der kan dækkes bord i Egely til 70 personer.
Udlån af Egely til klubbens medlemmers private arrangementer har været ret moderat i år. Der var ventet en nedgang i reservationerne fordi sidste år var første år hvor medlemmerne kunne reservere 3 år frem, og da gik udlånene forrygende.

I Havnehuset er der ikke foretaget meget over det seneste år. Og dog, køkkenet er blevet malet og der er opstillet et nyt køleskab i værkstedet til udvalgene således at køleskabet i køkkenet kan forbeholdes gæstesejlere.
Men det kan ses at seniorgruppen har været på spil over sommeren med at klippe, feje og rive og opsætte nye gelændere hvor de gamle var faldet sammen. Og minsandten om der ikke også er indrettet en krydderurtehave ved siden af grillpladsen, meget praktisk. Tak til seniorerne for indsatsen så vores område ser pænt og indbydende ud.

Husudvalget har udarbejdet en bygningsaudit, oversigt over vedligeholdsarbejder der skal udføres.
På Egely drejer det sig om udskiftning af terrassebrædder og reparation af skorstenen.
Havnehuset skal males udvendigt igen og indendøre skal gang, toiletter og baderummene gås efter. Der skal foretages udskiftning af blandingsbatterier til bad, og kontrol af udsugning fra baderum og toiletter og automatikken til vinduerne. Solfangeranlægget skal renoveres/udskiftes. Ved at anvende solvarme sender klubben et fint signal om brug af alternativ energi, men signalet klinger noget hult når anlægget ikke fungerer ordentligt. Da det er en større udgift vil projektet blive vedlagt budgettet som en særskilt investering.

Jo der er opgaver hele tiden. Men husudvalget står godt rustet til at imødegå disse da udvalget har fået to nye medlemmer i det forløbne år: Åge Sørensen og Børge Danslet. Velkommen til jer begge.
Og så har husudvalgsformanden over et stykke tid ønsket afløsning, når konger, dronninger og selve paven kan abdicere kan husudvalgsformanden også. Som afløser havde jeg udset Mette Holme, men vi skulle lige gennemgå opgaverne så hun kunne overveje situationen nærmere. En dag jeg cyklede forbi Mettes hus så jeg hvid røg stige op fra skorstenen. Jeg ringede og spurgte hende om det var udtryk for at hun vil overtage posten. Det var det, så husudvalget indstiller til generalforsamlingen at Mette Holme godkendes som husudvalgsformand.

Kaj

Print Friendly, PDF & Email