Thurø Sejlklub

Årsmøde 2012 – Handicap Udvalget . 4.oktober

 

Sæsonen 2012 var en sæson, sejlmæssig, på det jævne, vejret var fra starten koldt og blæsende, men vi gik ufortrødent i gang. Trods kulde og blæst havde vi nogle fine sejladser i foråret.

Årets første Breddestævne for handicap sejlere var planlagt til afholdelse i Sønderborg Yacthklub først i maj måned.

P.g.a. vejret måtte det desværre aflyses. Sønderborg Yacthklub gennemførte et stævne i august.

Der var ikke så mange herfra, grundet ferie, der kunne deltage, men Torben Nielsen med hjælper Jan Flyvbjerg og Morten Knudsen deltog i et godt arrangeret stævne, hvor der dog opstod problemer med overholdelse af kapsejladsreglerne.

Det er efterfølgende bestemt i Fællesudvalget for handicap Sejlads at henstille til klubberne at være mere focuseret på kapsejladsreglerne.

Thurø Sejlklub skulle have haft et stævne i september, det blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte.

Vejrmæssig fik vi de bedste sejladser hen i september måned.

I den kommende sæson er planlagt 2 Breddestævner som vi håber kan gennemføres. Det ene stævne skal løbe af stablen i Thurø Sejlklub.

I den nye sæson vil vi arbejde for at udbrede kenskabet til de muligheder der er for at dyrke sejlads for handicappede i vores klub, så mange flere kan få glæde af sejlerlivet, fagligt og socialt.

På årsmødet, der forløb i god ro og orden med lidt til gane og mave blev der diskuteret hvad der skulle laves ved bådene.

Igen i år bliver bådene, alle 4, sponsoret vinteropbevaring hos Thurøbund Yacthværft.hvor vi forventer at kunne stå indendøre og klaregøre bådende inden sæsonstart.

Ved nærmere gennemgang af bådene kunne det konstateres at bundbeskyttelsen er i så dårlig forfatning at en gennemgribende istandsættelse er nødvendig for at sikre at bådene er i god stand og kan sejle i mange år fremover.

Vi fik et fint tilbud af Thurøbund Yachtværft, vi takkede ja til, som dermed har påtaget sig opgaven. Når det er udført kan vi selv, indendørs, på værftet udføre resten af klargøringen.

Hvordan og hvornår planlægger vi først/midt i februar.

 

Erling Justesen

Handicapudvalget