Thurø Sejlklub

HANDICAP SEJLADS I THURØ SEJLKLUB

Thurø Sejlklub og DanskHandicap Idrætsforening for Svendborg og Omegn har nu i gennem 20 år kunnet tilbyde handicapsejlads i Thurø Sejlklubs regi.

Det hele blev startet af nogle ildsjæle som brændte for sagen.

Det var noget nyt og anderledes for Sejlklubben at skulle forholde sig til handicappede.

Klubben har påtaget sig opgaven og arbejdet seriøst på at gøre det attraktivt for handicap sejlere at komme ud at sejle og opleve det sociale fællesskab omkring sejlsport.

Gennem alle årerne er faciliteterne løbende udbygget så Thurø Sejlklub i dag råder over et velfungerende anlæg for handicap sejlads.

Prikken over iet er klubbens nyeste tiltag med anlæg af befæstet opholdsplads og flise adgange til havnens forskellige faciliteter samt ny og velindrettet broplads med personkraner der sikre en nemmere og hurtigere adgang til bådene og til verdenshavene tur/retur.

Med alt dette på plads føler vi os godt rustet til at tage imod nye såvel som ”gamle”handicapsejlere.

Jo flere handicappede der kommer ud at sejle jo bedre. Vi har de fysiske rammer til at give handicappede den oplevelse af frihed det er at komme på vandet og mærke vejrliget med både sol, blæst og regn.

 

Erling Justesen

Handicapudvalget.