Thurø Sejlklub

Årsmøde i Handicap afdelingen

onsdag den 07.10.2020

Årsmødet blev afholdt i coronaens tegn. D.v.s. Ingen spisning, kun kaffe og kage med god afstand mellem de 9 deltagere i årsmødet.

 Coronaepidemien  har sat sit præg på hele sæsonen:

Først blev klargøringen af bådene udsat og dermed kom vi også senere i gang med at sejle. Vi havde satset på at de  3 Olsen Twinner først skulle være klar og derefter Minierne. P.g.a. corona blev alting forsinket og da det blev tid til Minierne havde vi alle travlt med mange andre gøremål. Så Minierne står p.t. på land  og de bliver klar til den nye sæson.

Vi havde lagt an til et åbent hus arrangement i forsommeren med et stykke i avisen for at oplyse om de muligheder vi  i Thurø Sejlklub kan tilbyde mennesker med bl.a. fysiske udfordringer . Også her kom Coronaen i vejen så det arrangement måtte vi afblæse.

Det skulle vise sig at der i løbet af foråret alligevel kom en del henvendelser fra folk der på forskellig vis havde hørt om muligheden for at komme ud at sejle med de udfordringer de nu engang havde og de ville gerne komme ned i klubben for at se på forholdene  og få en prøvesejlads.

Der har været flere ud at sejle i Twinnerne de fleste syntes godt om det, ikke mindst snakken og kaffen sammen med de andre sejlere før eller efter sejladsen.

Det har foreløbig resulteret i 2 nye medlemmer i Thurø Sejlklub og flere af prøvesejlerne ventes at komme igen til foråret.

I den nye sæson vil prøve at lave et internt arrangement hvor vi invitere sejlerne, deres familie og venner til en åben sejldag hvor familien kan opleve hvor og hvordan deres pårørende bruger tiden i Thurø Sejlklub og dem der har lyst kan selv prøve en tur. Således håber vi at oplysning om de muligheder der findes her, kan brede sig som ringe i vandet.

Med venlig hilsen

Erling Justesen

Formand (også næste år)

Thurø Sejlklub