Thurø Sejlklub

Simple regler for kapsejlads Version 1.0 – April 2008

 

Forklaringer

Luv og læ:

Den læ side af din båd er den side, hvor du fører dit storsejl.

Den luv side er den anden side.

Bagbord og styrbord halse:

Din luv side bestemmer, om du er på bagbord eller styrbord halse.

Rådgiver:

En person, som er udpeget af arrangørerne af kapsejladsen, for at hjælpe deltagerne med at forstå reglerne og, om nødvendigt, for at straffe en båd.

Grundregler

1. Du skal overholde principperne for god sportslig opførsel.

2. Du skal forsøge at undgå kollision med en anden båd.

Regler når både mødes

3. Når du og den anden båd er på modsatte halser, og du er på bagbord halse, skal du undgå båden på styrbord halse.

4. Når du og den anden båd er på samme halse, skal du undgå den anden båd

(a) hvis den er foran dig, eller

(b) hvis den er på din læ side.

5. Efter du er startet, og du og den anden båd nærmer jer et mærke eller en genstand, som begge både er nødt til at undgå, og den anden båd befinder sig mellem dig og mærket eller genstanden, skal du give en tilstrækkelig plads til at passere det sikkert på den samme side. Denne regel gælder imidlertid ikke ved et luv mærke, hvis bådene er på modsatte halser.

6. Når den anden båd er forpligtet til at undgå dig, og du ændrer kurs, skal du give den anden båd en rimelig mulighed for at undgå dig.

Andre regler

7. Ved startsignalet, skal du være bag startlinien.

8. Efter startsignalet, skal du sejle den bane, som arrangørerne af kapsejladsen har beskrevet.

9. Du må ikke berøre banens mærker.

10. Hvis du mener, at du selv eller en anden båd har brudt en regel, eller hvis du er usikker på reglerne på noget tidspunkt under kapsejladsen, skal du efter kapsejladsen beskrive hændelsen for rådgiveren. Rådgiveren kan da lægge to point til pointtallet for enhver båd, der har brudt en regel. Hvis overtrædelsen er alvorlig, kan rådgiveren lægge flere point til bådens pointtal.

Kapsejladsarrangørens ansvar

(a) At afvikle fair, sjove og sikre kapsejladser.

(b) At oplyse alle deltagerne om startproceduren, startlinien og mållinien, banen som skal omsejles, samt de mærker, som skal rundes.

(c) At give hver båd point svarende til dens placering i mål, efter at have justeret i henhold til handicapregler, hvis de bruges.

(d) At udpege en rådgiver inden for regler og procedurer for kapsejlads.

Vejledning i anvendelsen

Disse regler er opbygget, så de kan stå alene og sådan, at sejlere, der er nybegyndere inden for kapsejlads, kan konkurrere mod hinanden uden at skulle sætte sig ind i de mange detaljer, der er i ”Kapsejladsreglerne” (RRS). De er velegnede til mindre både i beskyttede farvande. De er imidlertid ikke egnede til både over 6 m (20 fod) i længden, hvor en erfaren person burde være ved siden af nybegynderen og vejlede. Disse regler bygger på principperne og de grundlæggende regler i ”Kapsejladsreglerne”. De må imidlertid hverken opfattes som en vejledning til eller en forkortet udgave af ”Kapsejladsreglerne”.

Reglerne er med forsæt skåret ned til et minimum, og de udelader så mange som muligt af komplikationerne i ”Kapsejladsreglerne”. De er skrevet til sejlere, som er begyndt at sejle kapsejlads med højst 2 års erfaring i kapsejlads. Efter denne periode bør disse sejlere opfordres til at sejle kapsejlads efter ”Kapsejladsreglerne”.

Både, der sejler efter disse regler, bør kapsejle på deres egen bane og bør ikke have baneområde og mærker fælles med både, der sejler efter ”Kapsejladsreglerne”.

I modsætning til normale kapsejladser har arrangøren her en forpligtelse til mundtligt at oplyse alle deltagere om mærker, banen samt alle relevante forhold om ledelsen af kapsejladsen.

Regelrådgiverens rolle er en vital del af indlæringen af reglerne. Ideelt set skulle regelrådgiveren selv være på vandet. Som et minimum skal han være parat til en diskussion umiddelbart efter, at sejlerne kommer i land. Regelrådgiveren kan være den samme person som kapsejladslederen.

Standardstraffen for at overtræde en regel er nødvendigvis lille på dette indlæringstrin, og vanskelighederne ved strafvendinger er undgået. Eftersom det kun er regelrådgiveren, der kan idømme en straf, har man undgået, at der lægges pres på mindre erfarne deltagere. Læg mærke til, at ”to-point straffen” gælder for alle typer af fejl (inklusiv startfejl og fejl ved omsejling af banen). Dog er der mulighed for at forøge straffen for at undgå, at nogen kan opnå en fordel ved at begå en fejl.

Feedback

Reglerne er eksperimentalregler. Send venligst dine kommentarer, kritiske bemærkninger og forslag til Dansk Sejlunion, mikael@sejlsport.dk (anfør ”Simple kapsejladsregler” i emnefeltet).

Efter sæsonen 2008 vil kommentarerne blive samlet og sendt til ISAF.

Reglerne vil blive opdateret, når det skønnes nødvendigt, og den senest offentliggjorte udgave (på engelsk) kan findes på ISAFs hjemmeside

www.sailing.org.