Thurø Sejlklub

Årsmøde 2013 – Handicap Udvalget 02.10.2013, kl.18.00. I Egely

 

Årsmødet startede kl.18.00 i Egely, inden da havde havde hjælperne om eftermiddagen riggetbådene af og bugseret dem hen til Thurøbund Yacth hvor de igen i årbliver vinteropbevaret.

Sæsonen 2013 har vejrmæssig været forrygende, kun en enkelt gang har sejladsen måtte aflyses p.g.a.vejret

Der var planlagt 2 breddestævner i år et her på Thurø og et i Sønderborg. Begge blev desværre aflyst p.g.a.for få tilmeldinger. Et ekstra stævne blev senere gennemført i Sønderborg, her deltog vi også og efter nogle spændende sejladser opnåede Thurøsejlerne pæne resultater bl.a. en 1.plads.

Der arbejdes i Fællesudvalget for handicapsejllads på at få placeret Breddestævnerne i klubber og på tidspunkter hvor der er tilslutning til stævnerne. Bl.a. skal der meldes ud til klubber med handicapsejlads i god tid, samtidig arbejdes der også på at få udbredt kendskabet til Breddestævnerne hvis primære formål er at give folk med handicap kendskab til de muligheder der er for sejlads landet over.

Desværre havde vi også et grimt uheld med Olsen Twin Lars og Flemming ville sejle ud i Elsebeth den dag fordi kranen ved Mini 12érne havde tabt pusten så Lars ikke kunne komme i den sædvanlige båd. Mens de sad i Elsebeth, sejlene var sat og de var klar til afgang, kom der et kraftigt vindpust, der fik båden til at krænge voldsomt, masten knækkede, sejlet flænsedes og bommen faldt ned. Den ramte Flemming på skulder og arm. Det medførte at Flemming var fastklemt med store smerter. Falck blev tilkaldt og med besvær fik de Flemming løftet fri og bragt til obsevation på Svendborg Sygehus. Der var heldigvis ingen brud. Flemming har efterfølgende været indlagt på Odense Universitet Hospital til genoptræning af arm og hånd. Vi håber Flemming er tilbage med fuld styrke til foråret.

Nu skal vi så have os en ny mast til Elsebeth. Men det er ikke så nemt. Olsen der har lavet bådene har nærmest lukket ned. Der er fundet frem til et firma, Hansen og Hamacher i Vejen der kan fremstille en mast til Elsebeth. Bjerne Sørensen har haft kontakt med firmaet som han kendte fra tidligere og dermed fik tingene til at glide. En mast koster, som det vil være alle sejlere bekendt. Sommetider går tingende dog også i vores retning. Lions Club i Svendborg har ydet Handicap Afdelingen et beløb på kr. 10.000,-. Jyske Bank har også, ved Torben Nielsen mellemkomst, ydet et bidrag til Handicap Afdelingen. Så mon ikke vi rolig kan ønske os en mast i julegave.

Der er ikke det store der skal gøres ved bådene i vinter. Dog skal rorgennemføringerne i mini 12 meterne ses efter og repareres da de er løse og roret går derfor meget stramt.

På pontonbroen skal der en fenderliste hele vejen rundt.

Lars indkalder til inspektion af bådene når de er på plads hos Thurøbund Yachtværft.

 

En stor tak til alle vores frivillige hjælpere der i år igen har ydet en stor indsats

Uden frivillige, ingen handicapsejlads.

 

Erling Justesen

Handicapudvalget