Thurø Sejlklub

HANDICAPAFDELINGEN

Årsmødeberetning 2011

 
Den 4.oktober kl 18.00 i Egely afholdt handicapafdelingen årsmøde.

 
Mødet var velbesøgt af sejlere samt foreningens formand.

Det blev et hyggeligt og givtig møde med lidt at spise, hvor formanden havde sør´get for øl til maden.

Vejrmæssigt har det ikke været den bedste sæson, grundet vejret har der været en del aflysninger af sejladserne.

De Breddestævner Dansk Handicap Idrætsforening og Dansk Sejlunion via Fællesudvalget søsatte i 2010 er kommet for at blive, med 2 til 3 stævner pr sæson.

Thurø Sejlklub har deltaget alle de afholdte stævner, både med sejlere og hjælpere på land.

Det 1. stævne i år blev afholdt i Nivå. Vejret var både vådt og blæsende, men der blev gået til den med krum hals af deltagerne og alle havde en god sejleroplevelse.

Det 2. stævne foregik i Kolding.

Her viste vejret sig fra sin bedste side. Igen blev det et godt stævne med en energisk indsats fra arrangeøren og sejlernes side. Thurø Sejlklub klarede sig godt ved begge stævner, læs Lars´indlæg fra stævnet i Kolding, i forige nr. af Gambøt eller på hjemmesiden.

Der er overhovedet ingen tvivl om at handicapsejladsens succes står og falder med indsatsen fra de frivillige hjælpere.

Derfor må vi styrke indsatsen for at få flere frivillige til at hjælpe os.

Med de gode forhold for handicapsejlere håber vi på at stadig flere får lyst til at komme og nyde sejladsens glæder i Thurø Sejlklub – jo flere sejlere – jo flere hjælpere kræves der.

Vi har brug for følgebådsfører – folk på land – sejlerer/instruktører til Tvin bådene. Alle der har lyst og interesse for mennesker og sejlads er yderst velkommen – kontakt undertegnede.

Der er også andre ting der skal være iorden for at sejleroplevelsen bliver optimal både for sejlerne og hjælperne.

Følgende tiltag skal udføres inden eller i løbes af den nye sæson:

 
Der skal monteres fenderliste på pontonen.(det antydes at nogen ved hvor fenderlisten er).

Evt. skal der laves en kasse til grej der kan stå på pontonen.

På Mini 12érne skal vi há etablere en inspektionluge på agterdækket, nye forstærkede fortøjningsklamper, ny lænsepumpe, vi skal have bompresendinger til begge Minnierne, alt sammen for forbedre sikkerheden og lette brugen af bådene.

Vi har haft henvendelse fra et par handicapinstitutioner vedr. prøvesejlads i den nye sæson.

Vi satser på at være sejlklar først i maj måned i sæsonen 2012.

 
Erling Justesen

Formand for Handicap Afdelingen

ThurøSejlklub