Thurø Sejlklub

ÅRSMØDE TORSDAG 07.10.2010- kl 18.00 i EGELY

Årsmødet 2010 var velbesøgt af sejlere-hjælpere-repræsentanter fra bestyrelsen.

Det blev en hyggelig aften hvor der blev snakket, hygget med god mad og lagt planer for den kommende sæson.
2010 var året hvor Fællesudvalget(et udvalg bestående af repræsentanter for Dansk Sejlunion og Dansk Handicap Idrætsforening) søsatte et nyt tiltag nemlig 2 breddestævner hvor der sejles omkap i 4 Olsen Twin både, efter simple regler for kapsejlads.
Thurø Sejlklub skulle have æren af at afvikle det 1. stævne lørdag den 5. juni.
Hele klubben og specielt aktivitsudvalget lagde et stort arbejde for dagen og der blev stablet et veltilrettelagt stævne på benene med en bane lige uden for broerne med fin mulighed for tilskurerne for at følge med i kapsejladserne.
Vejrguderne var med os med sol og tilpas vind til sejladserne og forplejningen foregik i det fineste vejr på pladsen.
Vi kunne måske have ønsket os lidt flere deltagere, men der var folk fra
Århus – Nivå – Sønderborg – Thurø i alt 12 person – 6 hold der dystede.
Sønderborg kom med 2 Olsen Twin så med vores egne 2 var der 4 både i hvert løb det gav en masse gode sejladser særlig efter frokostpausen hvor holdende havde fået gode råd og fået justeret på taktikken.
Det var var en rigtig god dag, der blev dystet, snakket, udvekslet erfaringer og hygget.
Vores handicap broanlægget skulle her stå sin prøve – og det bestod med glans.
Årets 2.breddestævne blev afviklet af Sejlklubben Køge Bugt fra Hundige Havn, hvor vi deltog med 6 sejlere og hjælpere.
Det blev et lige så vellykket stævne hvor vejrguderne igen var med os og med ca samme deltager antal som hos os men fordelt på flere klubber.
Fælleudvalget har udfra de høstede erfaringer besluttet at i næste sæson bliver der også afholdt 2 breddestævner forskellige steder i landet.
Udover de 2 breddestævner har vejrguderne ikke været os særlig venligt stemt.
Det bedste vejr viste sig mens vi holdt sommerferie så en del af sejlerdagene blev til kaffe/hygge dage.
Bådene er nu kommet godt på land, vasket af og pakket ind for vinteren.
På årsmødet blev vi enige om at bådene skal være klargjort og klar til at stævne ud først i maj måned.
I januar indkaldes til møde i udvalget hvor forløbet af klargøring af bådene fastlægges.
Til den nye sæson anskaffes der 2 bompresenninger til vores 2 mini 12meter både, så storsejlet kan ligge på bommen hele sæsonen og det dermed bliver hurtigere at komme afsted i bådene, nøjagtigt som med Twinnerne.
Til breddestævnet i september så vi hvordan SKB havde arrangeret sig med deres bompresenninger, det tillader vi os at kopier.
I den nye sæson må vi arbejde på at få udbredt kenskabet til handicapsejladsen i Thurø Sejlklub og de gode forhold klubben kan tilbyde handicapsejlere så flere kan få glæde af at komme på vandet.
Igen skal det slåes fast – uden hjælpere ingen sejlads, så derfor en stor tak til alle vores hjælpere for en stor indsats gennem hele sæsonen.

Erling Justesen
Handicapudvalget
Thurø Sejlklub