Thurø Sejlklub

At sejle, det er livet.

At sejle, det er livet, siges det – Alt efter, hvordan man vender eller drejer udtrykket, så finder Google et sted mellem 110.000 og 120.000 hits, når man søger på udtrykket på vor tids orakel internettet. Det er en god opbakning at vide, at man ikke står alene med den opfattelse, når debatten falder på fritidsinteresser. Så meget mere nødvendig, når man skal til at motivere fysisk handicappede for at dyrke sejlsport, fordi man umiddelbart ikke opfatter fysisk handicap og
sejlsport som to forenelige størrelser. Det har Dansk Sejlunion og DHIF i samarbejde med de fem udviklingscentre: Sejlklubben Køge Bugt, Ålborg Sejlklub, Århus Sejlklub, Thurø Sejlklub samt SYC Sønderborg Yacht- Club sat sig for at ændre på.

Den første betingelse for at det overhovedet kan lade sig gøre, er, at du har interesse for livet på
og ved vandet. Sejloplevelsen kan faktisk ikke beskrives, den skal mærkes på egen krop. Uanset om den går fra stille og fredfyldte solnedgange for en let brise frem til frisk vind med skumsprøjt
for boven i en rask kapsejlads.

Skeptikere vil hævde, at den næste hurdle er, hvordan overhovedet komme ombord. Sejlklubberne har også fundet et svar her, fordi der er fri og uhindret adgang via pontonbroer og kraner, der gør det muligt for selv kørestolsbrugere at tage del i løjerne.

Den sidste indvending skulle være båden, for jeg kan da ikke … og her kunne så stå et utal af indvendinger, men det handler om, at alle dine forbehold reelt er gjort til skamme takket være et løbende udviklingsarbejde, der har givet os primært 2 bådtyper, nemlig 2,4 mR – til daglig mini
12 meter’en og dens storebror Olsen Twin

båden, der har plads til en to-mands besætning. Fælles for begge bådtyper er, at de ikke kan kæntre eller synke, ligesom de er indrettet, så du kan styre med én hånd valgfri højre venstre
eller for den sags skyld benene. Sønderborg Yacht- Club deltager i øvrigt i et udviklingsarbejde,
der sigter mod at kunne sejle ved hjælp af et

joystick. Det skal lige nævnes, at du ikke vil skulle ud og hænge på siden eller lignende. Du bliver trygt og godt siddende i dit sæde, hvorfra du kan styre både sejl og ror og dermed slagets gang.

Er vi ved at have rokket ved din tyrkertro på, at det ikke kan lade sig gøre hen i retning af, at det kunne da være skægt at prøve ? I så fald er vi på rette kurs, for så drejer det sig kun om at
beslutte sig for, om du vil ud på egen hånd i en mini-12’er eller du foretrækker, at have en erfaren sejler med som backup i en Twinner.
Fornemmelsen af, at skibet gør, som du/I vil have det, kan ikke beskrives, den skal simpelthen opleves. Det samme skal den stille sejlads på bugten, hvor alene vinden i sejlene høres, ligesom
du vil komme til at fryde dig over, hvor stærkt det kan gå, når vinden er i sit legesyge hjørne og blæser op til en rask lille kapsejlads.

Sikkerheden til søs er naturligvis sat i højsædet, hvilket betyder, at du får lov at prøve kræfter
med vind og vand i takt med, at du modtager fornøden undervisning og vejledning af vore instruktører, der alle er erfarne sejlere i de respektive sejlklubber.

Alle bådene stilles til rådighed af sejlklubberne, så der er faktisk kun den personlige udrustning tilbage at tænke på. Du vil i første omgang kunne låne dig frem, indtil du finder ud af, at sejlsport lige er sagen. På sigt vil en anerkendt sikkerhedsvest, et godt sæt (vandtæt) sejlertøj og sejlersko og støvler være ideelle emner på en ønskeseddel.
Sejlklubberne og dermed udviklingscentrene står umiddelbart foran en ny sæson, så det var måske en idé at tage tyren ved hornene og kontakte dem for at få en aftale i stand om en prøvesejlads.
En stille advarsel: Det er stærkt vanedannende. Klik ind på nedennævnte hjemmesider, hvis du ønsker flere informationer om dine muligheder.

Med sejlerhilsen – Christian Duus SYC Sønderborg Yacht- Club.
Kontaktinfo: mails
Ålborg Sejlklub ved Knud Rune Andersen: knudrune@ihaalborg.dk
Thurø Sejlklub. Ved Erling Justesen: gitterling@taasingemail.dk

Sejlklubben S.K.B. Hundige ved: Kai Larsen: kailarsen@privat.dk
Århus Sejlklub ved Knud Åge Knudsen: jetteknud@tdcadsl.dk
Sønderborg Yacht-Club Finn H Larsen finnhl@stofanet.dk
Du vil kunne læse mere om sejlsport for handicappede på disse hjemmesider:
Ålborg www.aalborg-sejklub.dk Thurø www.thuroesejlklub.dk Hundige www.skb.dk
Århus sejlklub www.aarhussejlklub.dk
Sønderborg http://syc.demo.foreningssite.dk/Handicap%20afd (ny hjemmeside)
www.syc.dk (gammel hjemmeside)