Thurø Sejlklub

Årsberetning 2018 for Kommunikationsudvalgets to underudvalg (blad og IT).

I vores udvalg har vi valgt at de to underudvalg aflægger en fælles beretning og et fælles budget forslag som på den måde bliver Kommunikationsudvalgets oplæg.

 

Hjemmeside:
Der har sidste vinter været afholdt kurser i brug af hjemmesiden. Hvis det ønskes gentager jeg det gerne til foråret for at informere om nyheder og opfriske gammel viden.
Det er først og fremmest bestyrelsesmedlemmer og underudvalgsmedlemmer der laver indlæg til hjemmesiden og vedligeholder hjemmesidens indhold.
Det er vigtigt at hjemmesidens indhold er up to date. Det er jo her alle kan søge informationer om aktiviteterne i vores klub.

Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER er stedet hvor alle kan se hvornår aktiviteter afholdes.

Desværre er bestyrelses- og underudvalgsmedlemmer for dårlige til at vedligeholde kalenderen.

Det skulle gerne blive MEGET bedre til næste år !!

Facebook:

Der er oprettet en facebook-SIDE der hedder Thurø Sejlklub (må ikke forveksles med facebook-GRUPPEN af samme navn). Dette er klubbens officielle præsentation på facebook. Her findes information om klubben og links til opslag på hjemmesiden. Besøgende kan også lave opslag.

Havudsigt:

Så har vi sørget for at alle har fået havudsigt. I hvert fald fra deres ipad eller lignende.

Der er opsat et kamera ved optimist-havnen. Her kan man se badenymfer og følge med i anden aktivitet på havnen. Kameraet findes på hjemmesiden.

Projektor:

I Egely er der nu en fastmonteret projektor. Der findes adaptere til PC, MAC og mobile enheder.

Jan Knudsen

 

Gambøtposten:

Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten i 2018, og vi har fået et par nye annoncører.

Sammenblandingen med Facebook er måske årsagen til at vi ikke får mere materiale end vi gør.

Vi får heldigvis stadigvæk tilbagemelding fra tilfredse læsere, men måske nærmer vi os tidspunktet hvor vi skal overveje at stoppe udgivelsen af vores blad.

 

Carl Nielsen