Thurø Sejlklub

 Bladudvalgets beretning 2015

 Gambøtposten er udkommet 4 gange i 2015.

Biblioteksstyrelsen har ændret reglerne til den økonomiske støtte til porto udgifterne til vores blad – det betyder at vi ikke får tilskud længere.

Den nye hjemmeside har åbnet mulighed for at fravælge at få bladet tilsendt – det har en del medlemmer gjort.

Der trykkes ca. 350 eksemplarer.

Der er p.t. 13 annoncer i Gambøtposten

Lidt hjemmesidestatistik til dem der skal ud at sælge annoncer:
De sidste 360 dage:
28487 besøgende har besøgt hjemmesiden 276591 gange.
De annoncer vi har på hjemmesiden nu, har der været klikket på godt 200 gange pr. stk. i de 2 år hjemmesiden har fungeret.
Mærkelig nok, har alle ca. 30 annoncer været besøgt mellem 195 og 250 gange.

Det er aftalt med broudvalget, at kodeordet til vores trådløse netværk fremgår af en seddel der ligger i de kuverter gæstesejlerne bruger til at betale havnepenge.

Den lille redaktion består af Inna Krat, Ingeborg Andersen og undertegnede.

Arbejdet vil blive betydeligt nemmere, hvis alle der sender materiale til bladet, sender det som en Word tekst i en vedhæftet fil. Man kan i teksten markere hvor eventuelle medsendte billeder skal placeres.

Materialet skal stadigvæk sendes til: bladet@thuroesejlklub.dk.

Bladudvalget hører meget gerne fra medlemmer, der vil bidrage til yderligere udvikling af blad og hjemmeside.

Der har været stof nok til de fleste blade – men når vi når deadline er ”indbakken” for det meste næsten tom.

Vi modtager meget gerne indlæg fra så mange som muligt – men det gør det vanskeligt at det meste skal laves efter deadline.

 

P.u.v.

Carl Nielsen

P.S. Udvalget har ikke kunnet finde en kandidat til “Bladudvalgsformand”