Thurø Sejlklub

 

Orientering til alle TSK’s medlemmer

 

Thurø Sejlklub er genudpeget til Ungdomsvenlig Sejlklub af Dansk Sejlunion.

 

Denne glædelige nyhed tikkede ind i dag i en mail fra Dansk Sejlunion til Ungdomsformand Christian H. Vesterager. Thurø Sejlklub blev for nogle år siden udpeget til Ungdomsvenlig Sejlklub af Dansk Sejlunion og har i efteråret 2020 været igennem en recertificeringsproces. For at kunne regodkendes som Ungdomsvenlig Sejlklub kræver Dansk Sejlunion dokumentation for række spørgsmål, der bl.a. drejer sig om sikkerhedspolitik, forældreinddragelse, trænerpolitik, sejlerfastholdelsesniveau, økonomisk ansvarlighed, jolleudstyr af passende type og kvalitet, årshjul og struktur i ungdomsafdelingen. Også økonomisk understøttelse fra hovedkassen og anvendelse Dansk Sejlunions koncepter lægges der vægt på i certificeringsprocessen. Og resultatet blev altså, at Thurø Sejlklub – på trods af coronapåvirkede aktiviteter – fortsat kan kalde sig Ungdomsvenlig. Det er vi meget stolte af i Ungdomsafdelingen og håber, at hele sejlklubben fortsat vil bakke op om Ungdomsafdelingen og dens aktiviteter såvel moralsk som økonomisk.

 

Henrik Tang Kristensen fra Dansk Sejlunion skriver i sin certificeringsmail bl.a.: ”Der skal naturligvis ikke herske nogen tvivl om, at I på ny er godkendt for en kommende periode på 3 år”. og fortsætter: ” Egentligt kunne jeg godt tænke mig at lægge vejen forbi jer. Dels for at blive inspireret af jer, dels for at inspirere jer i ungdomsarbejdet”.  

 

Ungdomsudvalget glæder sig til, at Henrik kan besøge os, når corona tillader det og er stolte over at kunne fortsætte arbejdet og aktiviteterne som certificeret Ungdomsvenlig Sejlklub.

 

På Ungdomsudvalgets vegne

 

Christian H. Vesterager