Thurø Sejlklub

Vision for TSK ungdom

Ungdomsafdelingen i Thurø Sejlklub ønsker via målrettet arbejde og stort engagement fordelt på mange hænder, at uddanne den hele sejler som synes det er sjovt at 
sejle hele livet. Vi ønsker at understøtte vores sejlere på alle niveauer i et trygt og sikkert miljø. Vi ønsker at skabe stærke sociale relationer sejlerne i mellem.

Vores værdier bygger på:

Åbenhed og demokrati
Godt sømandsskab
Naturoplevelser og frihed
Samvær – fællesskab om sejlsport
Hensyn til natur og miljø
Konkurrence og fairplay