Thurø Sejlklub

Følgebåde og brugen af disse.
 
 
Klubben råder over følgende følgebåde:
 
 
“Gambøt” ældre Damjolle
2 stk. Kegnæsjoller “Kidholm” og “Jacob”
2 røde ribber “Martha” og “Harald”
Lille hvid rib
 
 
Følgebådene benyttes primært til træningsbrug, men kan også benyttes til andre formål. Dette
aftales nærmere med formanden for følgebådsudvalget Johnni G. Vestergaard telefon 5134 7725,
eller mail johnnigv@icloud.com.
 
 
Regler for brug af følgebådene:
 
• Booking af følgebådene foregår via følgebådsudvalget
• Bådføreren skal som minimum have speedbådskørekort og være 16 år. Det er alene den lille hvide rib der kan sejles uden speedbådskørekort og af personer under 16 år
• Følgebådene er primært til træningsbrug i Thurø Sejlklub, men kan også efter aftale med følgebådsudvalget bruges ved stævner rundt omkring i Danmark og udlandet
• Føreren af følgebåden skal være medlem af Thurø Sejlklub
• Følgebådene skal behandles som man ville behandle sin egen båd, det er dyrt udstyr og der skal passes godt på det
• Skader og/eller defekter skal oplyses følgebådsudvalget straks efter brug
• Efter endt aktivitet udenfor klubben leveres bådene straks tilbage til klubben
• Sejlklubber kan i begrænset omfang låne følgebåde til arrangementer, det kræver dog der er underskrevet en aftale omkring udlånet
• Ved sejlads må skruen aldrig være oppe af vandet
 
21.05.2023