Thurø Sejlklub

Broudvalget

•Kim Isager   28706914    mail : havnen@thuroesejlklub.dk

•Allan Caspersen 6221 7515
•Henrik Frænde 6220 7570
•Peter Hübner 6131 6892
•Henrik Snitker 6220 5868
•Jens Erik Hvergel 6025 5746
•Just Frederiksen 6220 5657
•Gert Bjerrum 6221 2560   listefoerer@thuroesejlklub.dk
•Bjerne Sørensen  29718718
•Henning Andreasen 6220 5514

  • Vagn Pedersen   4059 9470

For at blive optaget på ventelisten til en broplads eller vinterpladslisten skal man være medlem af TSK.

Derefter skal man rette henvendelse til Listeføreren og bede om at blive optaget.

Listeføreren er: Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 tlf.: 62 21 25 60 5700 Svendborg.  listefoerer@thuroesejlklub.dk