Thurø Sejlklub


Thurø Sejlklub

 

indbyder til kapsejladsen

 

 

Øhavet Rundt 2024

 

54. gang

 

roegeriet

 

Kapsejladsen afholdes lørdag den 24. august 2024

Sidste frist for tilmelding er den 19. august kl. 19:00, men vi vil meget gerne have din tilmelding noget før.

Hvis du gerne vil spise med fredag aften, men ikke skal sejle om lørdagen, så beder vi dig om at lave en tilmelding på dette af hensyn til indkøb.
Denne tilmelding udføres på den specielle tilmelding til grillmad, som kommer senere.

 

Kortskitse til Øhavet Rundt

 

Deltagergebyr er i år 400,- kr. pr. båd.

Gratis kran til søsætning op til 2500 kg.

Der vil også i år være opslået telt på pladsen, hvorfra der sælges:

 

Is, vand, pølser, fadøl og vin               

 

Fredag aften fra kl. 18:00 til 20:00 sælges Grill-anretning til 125,- kr. pr. portion. 

 

Lørdag morgen kl. 07:00 er der fælles gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.

 

Gratis pølse m/brød og moleøl, når deltagerne kommer i mål.

 

Præmieuddeling lørdag aften, når resultatet foreligger.

 

Tilmelding:  Brug nedenstående online tilmelding.

For at se tilmeldte både klik HER

 

Program:                                         Program udleveres fredag den 23. august mellem kl. 18.00 og 21.00

                                                         samt lørdag den 24. august fra kl. 07.00 til kl. 08.30 i havnehuset.

 

Skippermøde:                                 Afholdes på bådepladsen lørdag den 24. august kl. 08.00.

                                                         

Banen:                                             Banen fremgår af banekortet.

                                                         Der startes fra og sluttes i GAMBØT. (Banen kan dog blive afkortet undervejs)

                                                           

Omsejlningsretning:                       Bekendtgøres på skippermødet.

 

Startsignal:                                      For første start lørdag den 24. august kl. 09.00. 

                                                          Derefter startes med 10 min. intervaller.

 

Tidsbegrænsning:                           Der er fastsat en tidsbegrænsning til lørdag den 24. august kl. 22.00 for fuldførelse.

                                                          Fartøjer, som overskrider denne tidsbegrænsning, regnes som ikke fuldført  og har

                                                          pligt til herefter hurtigst muligt at melde sig hos dommerkomiteen i Thurø Sejlklub.

 

Sejladsbestemmelser:                    Der sejles efter Word Sailings kapsejladsregler 2021- 2024 med D.S.’s  forskrifter og

                                                          sejladsbestemmelser samt de bestemmelser, der fremgår af sejladsprogrammet.

 

 Løb:                                                  Der udskrives løb for både med:

                                                           DH-målebrev, og Flerskrogsbåde med texel-målebrev.

                                                           Derudover løb for Turbåde uden målebrev.

                                                           Tursejlere har mulighed for i snævert farvand at benytte motor i fair omfang.

                                                           Turløb sejler efter søvejsregler.

 

Præmietid:                                        Beregnes efter DH-GPH-mål/ Texel-mål.

                                                           Præmie til hver 3. startende båd i hvert løb.

                                                           Præmier i Turløb sker ved lodtrækning.

                                                                                

Bemanding:                                      Bemandingsliste skal udfyldes ved udlevering af program. Bruges til lodtrækning.

 

Redningsudstyr:                               Ethvert deltagende fartøj skal have min. en rednings- eller svømmevest

                                                            til hvert besætningsmedlem ombord.

                                                            Deltagerne opfordres tillige til at have nødsignaler og livliner ombord.

 

Afvisning:                                          Kapsejlads- og dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise fartøjer,

                                                            som ikke skønnes egnet til sejladsen.

 

Præmieuddeling:                               Afholdes lørdag den 24. august når resultatet foreligger.

                                                            Resultatliste bliver lagt på TSK’s hjemmeside, og opsat på opslagstavlen

                                                            i havnehuset.

                                                        

                              

Online-tilmelding:

Sejlklub:

Bådtype:

Bådens navn:

Sejlnummer:

Cert nr:

GPH-mål eller Texel-mål:

Vælg løbstype med målebrev:
DH-løbFlerskrogsbåd

Vælg løbstype uden målebrev:
Tur-løb

Ejers navn:

Adresse:

Mobil nr.:

E-mail:

Behov for kran (Max 2500 kg):
Ja

Deltagergebyr: kr. 400,-

Antal deltagere i gratis morgenmad :

Antal Grill-anretninger af kr. 125,- :

Betaling i alt (Deltagergebyr + Grill-anretninger) :

Vælg betalingsmåde:
Fynske Bank konto: 0813-8130467300MobilePay nr.: 66968 - HUSK bådnavn i meddelelsen
.

.

 

For at se tilmeldte både klik HER