Thurø Sejlklub

FÆLLESSPISNING.
Indkaldelse til planlægningsmøde.
Onsdag den 11. oktober 2023 klokken 17-18 i Havnehuset.
 
Hvad er FÆLLESSPISNING.
På baggrund af opslaget om indkaldelse til “planlægningsmøde af vintersæsonens fællesspisninger”, er jeg fra flere sider blevet spurgt om “ hvad det drejer sig om”.
I min naivitet troede jeg at de fleste kendte til aktiviteten. Her er forklaringen:
Gennem flere år har Fællesspisning været en vinteraktivitet for ALLE klubbens medlemmer.
5 fællesspisninger i løbet af vinteren. 1 i november, december, januar, februar og marts.
Konceptet er at interesserede mødes til planlægning i oktober. Her melder man sig til at deltage i madlavningen de forskellige datoer vi fastsætter. (Disse annonceres i Gambøtposten)
Ca. Prisen pr måltid fastsættes ligeledes (rimeligt beløb så alle kan være med). Der er plads til 50 deltagere og der er altid venteliste. Betaling sker ved tilmelding.
Madlavningsgrupperne er selvkørende, dvs de står for menuvalg, indkøb, madlavning, borddækning og afrydning. De står ligeledes for opslag på sociale medier og registrering og modtagelse af betaling. Overskudet videregives til næste madlavningsgruppe.
Deltagere medbringer selv service og drikkevarer.
En dejlig aften hvor vi mødes på tværs af alle klubbens sammenhænge, til en god snak og god mad.
SÅ KOM FRISK og deltag i et af de “SAMMENHÆNGSKIT” klubben tilbyder.
De bedste hilsner
Aase Rauff