Thurø Sejlklub

Nu er det ganske vist…

Saunaen blev indviet i fredags med deltagelse af bl.a. Søren Stridsholt fra FAA og af Henrik Bo Jensen fra Fynske Bank Fonden.

Artiklen der blev bragt i FAA kan ses her: https://faa.dk/artikel/aktivitet-på-havn-året-rundt-varm-tøndeformet-vinterhule-til-thurøs-sejlere

Vi glæder os utrolig meget til at tage den i brug, men er lige nu udfordret af de hensyn vi skal tage på grund af covid-19. Der må kun være 4 personer i saunaen ad gangen, det giver begrænsning i hvor mange, der kan bruge den lige nu. For at holde øje med antal personer, har vi valgt at vi skal booke via FB og på gruppen: TSK Vinterbadning/Sauna. Du skal melde dig på gruppen og booke tid på en af de tider, der er åbne. Det vil i det nye år blive erstattet af bookning på en platform i vores nye regnskabssystem ForeningLet. Vi ved godt at alle ikke har adgang til FB eller ikke ønsker det.

Åbningstiderne vil blive oprettet efterhånden som behov opstår.    

 

Saunaen har været på en lang rejse inden den endte på Thurø, en transport fra Bygdsiljum i Nordsverige på ikke mindre end 1478 km.

Ponton blev samlet på Thurøbund, vendt og søsat hvorefter tønden blev anbragt på ponton og det hele blev herefter bugseret til sin plads i TSK.

Regler/betaling m.m. kan se på vedlagte information: priser og retningslinjer 1611

Det har været en lang rejse at få dette på plads og uden sponsorer var dette ikke blevet til virkelighed.

Vi siger tak til:

Velux Fonden, Fynske Bank Fonden, Nordea Fonden, DGI og DIF’s Foreningspulje samt TSK’s bestyrelse for positiv opbakning til projektet. 

Uden hjælp fra frivillige til montering, adgangskontroller mm var dette aldrig kommet på plads – tak til de der har hjulpet.

 

På vegne af Vinterbadning/sauna Udvalget

Ingeborg