Thurø Sejlklub

Beretning fra pigesejlerne 2020

 

Den fylder, den kræver og den spørger ikke om lov Coronaen. Den satte også sit aftryk hos pigesejlerne i år. 10. juni blev første gang vi mødtes. Der var vi virkelig også klar! Vi havde ventet længe. Vejret gjorde sit til, at vi nåede at få 3 fantastiske onsdage på vandet inden sommerferien. Efter sommerferien har vi sejlet alle onsdage som planlagt og igen i dejligt vejr langt de fleste gange. Vi har prøvet at nå så meget af programmet som muligt, men selvfølgelig har sæsonen været lidt amputeret. Intet fordelingsmøde som ellers plejer at være en hyggelig og god start på sæsonen. Afstand og sprit fik vi lært, men heldigvis blev det til meget godt selskab og gode grin undervejs.

 

Vi har været 11 både på vandet i år fordelt med 7 private både og 4 klubbåde, 3 J70’ere og 806’eren. Der har været fyldt godt op i alle både, men heldigvis er det jo sådan, at alle kommer med på vandet hver gang hvis man møder op. Der er altid plads til en mere. Igen i år kom der mange nye piger, og også mange tilmeldinger efter vi havde fordelt pigerne på bådene. Efter en del grå hår, lykkedes det dog igen at finde plads til alle. Det er så dejligt med nye friske piger med mod på at sejle. Der er alt fra helt nybegyndere til lidt mere øvede blandt de nye piger. Fælles kendetegn er, at alle går på med krum hals og meget nysgerrighed i forhold til det at sejle. Til sæsonen 2021 ville det være skønt, hvis en eller flere måske havde mod på at lægge båd til. Det kunne vi godt bruge.

 

Hyæneræs blev desværre slet ikke til noget i år. Der var ganske enkelt for få tilmeldte. Kapsejladsen var igen flyttet til en dag i weekenden. Om det var det, Coronaen eller noget helt andet der gjorde at der var for få deltagere til at gennemføre kapsejladsen vides ikke. Det vil blive drøftet igen over vinteren i hvilken form Hyæneræset kan afvikles i 2021.

 

Årsmødet bliver heller ikke som det plejer. Ingen hygge og spisning, kun den ”seriøse” del. Vi tager revanche i 2021 når vi forhåbentlig må det hele igen på et tidspunkt. Vi er nemlig gode til at hygge.

 

Efter et stort arbejde lykkedes det i går at få lagt pigesejlerhåndbogen på TSK’s hjemmeside. Den ligger nu så alle kan tilgå den via pigesejlernes fane.

 

Tak for hjælp til dommerne Jens Erik Hvergel, Bent Andersen og Poul Erik Madsen. Tak til Lars Christoffersen for at udregne resultater. Vi er taknemmelige for at I vil hjælpe.

 

På udvalgets vegne Mette Christoffersen