Thurø Sejlklub

Seniorgruppen rundede 10 år i 2014

I vinteren 2004, hvor vi (Henning Blåby og undertegnede) arbejder med indlæg til Gambøtposten, blev tanken vagt til live om et seniorhold. Det udsprang af, at der ikke var nogen der ville rydde op, bøje sig efter hvad der lå og flød, samt at arealerne var meget tilgroet med bl.a. ukrudt, skrammel m.m.m.. Der blev den 11. maj lavet en prøveindkaldelse, fore at se, om der var tilslutning til et seniorhold, der også henvendt til medlemmer der ikke var arbejdsramt. Oplæget var, at seniorerne skulle beskæftige sig med det, som faldt mellem udvalgenes stole. D.v.s. at vi ikke blande os i de eksisterende udvalgs arbejde og ikke var til rådighed for klubben som en ekstra arbejdskraft, vi er almindelige medlemmer, som bare giver en hånd med der, hvor andre ikke gør noget. Der skulle ikke være tale om et egentlig udvalg, deltagelse skulle ske i det omfang man kunne, der er ingen tilmelding eller mødepligt. Belønningen, ud over tilfredshed med det udførte arbejde, det er jo også vores klub, var en kop kaffe og en øl når vi gik hjem. Indkaldelsen gav resultat. Der var mange seniorer, som havde lyst til at give Thurø Sejlklub en hjælpende hånd. Det er en god klub at være medlem af og det vil vi godt værne om. Det skal også være sådan, at gæstesejlere har lyst til at gæste vores klubben. Vi mødes om onsdagen fra 10 – 12 på indkaldte dage, som ses ved opslag i klubhuset og via mail. Der deltager mellem 12 til 18 personer M/K, det bliver til mange mandetimer på et år. Der skal lyde en varm tak til jer, som har deltaget gennem de forgangne 10 år, for godt udført arbejde og for det gode humør, det må godt være sjovt at deltage i Seniorgruppens arbejde.

Henning