Thurø Sejlklub

Sejlerskole i Thurø Sejlklub

 

Sejlerskolen henvender sig til dig, som er fyldt 18 år og ønsker at lære at sejle og manøvrere en sejlbåd.

Du behøver ingen forkundskaber for at kunne begynde på kurset. Har du lidt eller nogen erfaring som sejler vil du kunne få glæde af mere rutine og sikkerhed i sejlbåd i mange forskellige situationer – alt sammen med en erfaren instruktør ombord.

 

Som basis for undervisningen bruges Dansk Sejlunions undervisningsmateriale om praktisk uddannelse i sejlads med sejlbåd.

 

Den praktisk undervisning omfatter blandt andet:

  • Til – og afrigning af båden
  • Afgang fra -, og anløb af havn, bøje eller bro
  • Trimning af sejl
  • Vendinger – gå over stag og bomninger
  • Elementære søfartsregler
  • Farvandsafmærkninger
  • Sejlads under forskellige vejrforhold
  • Sejlerudtryk
  • Fortøjning / knob
  • Mand over bord manøvre

 

Hvad koster det at deltage:
Medlemskab af Thurø Sejlklub er obligatorisk.

Undervisningen inkl. undervisningsmateriale for en sæson er kr. 1100,- pr. person

Gebyr for aflæggelse af den praktiske del af duelighedsprøven i klubbens sejlbåd kr. 300,- pr. person

 

Bådene:
Sejlerskolen råder for nuværende over 1 stk. Int. 806 og 4 stk. J-70 både.

Endvidere er der mulighed for anvendelse af et par privatejede både.

 

Sejlerskolens formål og omfang:
Målet med kurset er først og fremmest, at øge sikkerheden, trygheden og glæden ved at sejle for dig som ønsker at færdes på vandet i fritiden. Derudover at give dig en praktisk viden om det at være ombord i en sejlbåd, og at kunne håndtere denne under alle forhold.

Kurset afsluttes med den praktiske prøve til duelighedsbevis, hvis du ønsker det.

For at kunne erhverve duelighedsbevis i sejlbåd, skal du foruden den praktiske prøve bestå en teoretiske prøve i navigation.
Dette står du selv for hen over vinteren mellem 1. og 2. år, eks. i aftenskole regi.
På denne måde kan du have det endelige duelighedsbevis efter 2. sejlsæsoner.

 

Træningssejladserne foregår tirsdage fra kl. 18:45 til ca. 21:00, i maj – juni og august – september.

Der holdes sommerferie pause fra medio juni til primo august.

 

Orienteringsmøde:
Der afholdes normalt orienteringsmøde om Sejlerskolen i april måned i Thurø Sejlklubs klubhus, Egely. På mødet vil aktivitetsplanerne for sæsonen blive gennemgået og der vil være mulighed for at se det undervisningsmateriale der anvendes i kurset samt at bese bådene.

Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål og have dialog om forskellige temaer i relation til kurset.

 

Sådan bliver du tilmeldt:
Tilmelding til: Peter Thomsen på telefon 28290828

e-mail:  sejlerskolen@thuroesejlklub.dk