Thurø Sejlklub

Hermed indkaldes til
Generalforsamling
i Thurø Sejlklub

Søndag den 28. januar 2018
i Egely Kl. 10:00

Dagsorden i følge vedtægterne.

(Kaffe og rundstykker fra kl. 09:30)

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Print Friendly, PDF & Email