Navn
Antal
ib oldrup
2
Poul Erik Madsen og Lone Kjær Madsen
2
Susanne skovgaard
2
Mette Christoffersen
1
Gitte jensen
2
Lene Bunger
2
Steen Andersen
1
aase rauff
3
Frede Bastholm
2
Inna og Carsten Krat
2
Anette Lassen og Lis Thomsen
2
Mette Hundahl
1
Line Humlum
1
Bodil Fischer
1
Henning Blåby
2
Margit og Jens Erik Hvergel
2
Lone og Lan
2