Thurø Sejlklub

Så kom oktober med regn og rusk. Der kom igen kølbåde op på pladsen og klubben lukker mere eller mindre ned igen.  Heldigvis kommer der altid et nyt forår. Vi væbner os med lidt tålmodighed, så er det der lige pludselig.

 

Mandag den 7. oktober havde bestyrelsen opfølgende møde med Henning Hansen fra Sporthouse. 

 

Henning kom hos os første gang ultimo 2016. Formålet var videreudvikling af klubben, drøftelse af strategier, analyse af klubben, udfærdigelse af kommisorier for alle afdelinger og meget mere. Nogle vil mene det er noget højtragende noget, men ikke desto mindre en meget sund øvelse.

 

Vi følger løbende op på tingene. Henning Hansen er med til at vi holder snuden i sporet. Vi bliver skubbet til, provokeret og tvunget til at forholde os til de målsætninger vi har opstillet også bliver efterlevet. 

 

Rigtig mange ting fra vores udviklingsplan er vi i mål med, nogle er der ikke sket noget med. Skal de så stadig være med? På nogle områder skal tingene forfines og løftes endnu højere. Nogle ting skal helt slettes. F.eks. yderligere parkering som har været meget vigtigt for os, er som det ser ud nu ret umuligt. 

 

Et eksempel på noget vi er kommet fint i mål med er medlemsundersøgelser. Dem har vi gennemført 2 gange. Vi har nu besluttet at vi ikke laver en igen i år, men venter til næste år.

 

Et andet eksempel er, at vi havde en målsætning om at være i lokale medier min. 4 gange årligt. Dette har vi haft stort held til og har også været det langt mere end 4 gange.

 

Vi skal have fat i vores strategier igen. Den sportslige stragtegi, kommunikationsstrategi og rekruttering og fastholdelsesstrategi – de skal også ajourføres.

 

En bold som blev kastet op var mere projektorienterede opgaver. Måske er det nemmere for nogen at sige ja til at lægge et stykke arbejde i noget de brænder for i f.eks. 3 måneder, frem for at sige ja til at besætte en post i et udvalg for en længere periode. Spændende idé.

 

Alle der giver en hånd i klubben enten i udvalg eller ved enkeltstående opgaver er med til at bære klubben og videreudvikle klubben. Husk det! Det er med til at skabe vores videre udvikling.

Alt i alt en rigtig god aften, med gode input og spændende ideer rundt om bordet.

 

Bedste hilsner fra Bestyrelsen