Thurø Sejlklub

Vi indkalder alle interesserede til det årlig møde i kapsejladsudvalget, hvor vi vil evaluere året.

Husk alle er meget velkomne.

Tidspunkt 13. november 2019 kl. 19.00 i HAVNEHUSET!

Vi sørger for lidt sødt til kaffen. Tilmelding ikke nødvendig.

Sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget