Thurø Sejlklub

Bådoptagning:

 

Er i år lørdag den 12. oktober.

Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i havnehuset.

 

Masteskuret:

Øverste hylde i masteskur er klar til master fredag den 4. oktober. Vi kan jo bruge det nye masteskur også. Dette kræver dog at dem der har joller og gummibåde liggende sørger for at de kommer hjem til deres ejere snarest. Vær fleksibel og dem der vil have masten af tidligere må lægge den langs parkeringsrøret ind til der bliver ledigt. Husk at masterne skal hænges op under hylderne inden der lægges på hylden under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis forbeholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved klubbens broer. Vi ønsker ikke at der ligge bomme i stativerne kun master, der er ikke plads, tag dem med hjem.

 

 Husk alle master skal mærkes med navn og telefonnummer.

Der har i år ligget en mast i reolen uden navn og hele sommeren. Det ønsker vi ikke da vi meget gerne vil vide hvis mast det er. Altså ingen master om sommeren.

Søsætning:

Vil blive den 18. april 2020.

 

Årsmøde i broudvalg er torsdag den 21. november kl. 19.00 i Egely

 

                                                                                 Broudvalget